Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Quy định về phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Đăng ngày: 23/07/2020
​Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND về phân cấp nguồn thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
 

​     Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 155/2019/NQ-HĐND ngày 28/5/2019 của HĐND tỉnh. Trong đó quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia cho các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 60% để chi đầu tư phát triển, cấp tỉnh là 40% (Trong đó: 30% dành cho quỹ phát triển đất, 10% dành cho quỹ phát triển nhà). Bên cạnh đó, đối với các khoản thu từ các dự án bán đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị trúng giá từ 100 tỷ đồng trở lên/cuộc đấu giá thì ngân sách tỉnh được hưởng 100% để bố trí cho các dự án trọng điểm của tỉnh.

  

Sơ đồ dự án đường trục trung tâm thành phố​ Biên Hòa.JPG 

        (Hình ảnh: Sơ đồ Dự án đường trục trung tâm TP Biên Hòa)
      Việc phân cấp nguồn thu như trên đã tạo thuận lợi trong việc tập trung bố trí nguồn vốn để thực hiện cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh như dự án đường ven sông Đồng Nai, dự án xây dựng công viên và kè sông Đồng Nai, dự án đường ven sông Cái, dự án đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa (cầu Thống Nhất và đường dẫn hai đầu cầu)... Đây là các dự án trọng điểm góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.
      

Bản đồ 02 dự án tại Phường Bửu Long, TP Biên Hòa.png
        (Hình ảnh: Sơ đồ Dự án đường ven sông Đồng NAi)​
    
Hiện nay nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn rất lớn, bên cạnh các dự án do cấp tỉnh quản lý còn có các dự án cấp huyện quản lý. Để đảm bảo tính chủ động trong quản lý điều hành ngân sách cấp tỉnh và tạo điều kiện cho cấp huyện đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn, HĐND tỉnh đã quyết nghị bổ sung thêm nội dung phân bổ nguồn thu tiền sử dụng đất từ các khoản thu đấu giá nêu trên ngoài ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm còn dùng để bố trí vốn cho các dự án cấp thiết của tỉnh và cấp huyện.