Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Quy định về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Đăng ngày: 11/10/2017
​Tại Thông tư 20/2017/TT-BTTTT ngày 12/09/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã quy định cụ thể về việc điều phối, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên toàn quốc.
 

​    Theo Thông tư, ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là hoạt động nhằm xử lý, khắc phục sự cố gây mất an toàn thông tin mạng, gồm: Theo dõi, thu thập, phân tích, phát hiện, cảnh báo, điều tra, xác minh sự cố, ngăn chặn sự cố, khôi phục dữ liệu và khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống thông tin.

    Thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố hoạt động trên toàn quốc có trách nhiệm cử Đầu mối ứng cứu sự cố có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ để thực hiện các hoạt động phối hợp ứng cứu sự cố; Bảo đảm duy trì liên lạc thông suốt, liên tục 24/7; Trang/Cổng thông tin điện tử; cung cấp, cập nhật thông tin về Đầu mối ứng cứu sự cố, nhân lực kỹ thuật an toàn thông tin, ứng cứu sự cố thuộc phạm vi quản lý tới Cơ quan điều phối quốc gia; cập nhật thông tin về Đầu mối ứng cứu sự cố, trong vòng 24 giờ khi có thay đổi.

    Đơn vị, cá nhân vận hành hệ thống thông tin có trách nhiệm chậm nhất 05 ngày kể từ khi phát hiện sự cố phải thông báo các thông tin của sự cố tới đồng thời các cơ quan, đơn vị sau: Chủ quản hệ thống thông tin, Cơ quan điều phối quốc gia, Đơn vị chuyên trách về ứng cứu sự cố và thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố có trách nhiệm liên quan (nếu có). Hình thức thông báo sự cố bằng công văn, fax, thư điện tử, nhắn tin đa phương tiện hoặc thông qua hệ thống kỹ thuật báo cáo sự cố an toàn thông tin mạng theo hướng dẫn của Cơ quan điều phối quốc gia hoặc bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử (có ký tên và đóng dấu hoặc chữ ký số của người có thẩm quyền).

    Trong thông tư đã quy định cụ thể các hoạt động chính của mạng lưới ứng cứu sự cố bao gồm các nội dung chính như: Nghiên cứu, thu thập, tiếp nhận, phân tích, xác minh, đánh giá, cảnh báo về sự cố, rủi ro an toàn thông tin mạng và phần mềm độc hại; Phối hợp thực hiện ứng cứu, xử lý, ngăn chặn và khắc phục sự cố; Xây dựng, nâng cao năng lực cho các thành viên mạng lưới và các Đội ứng cứu sự cố; Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng ngừa, ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng và Tổ chức, duy trì hoạt động của Ban điều hành mạng lưới.

   Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/11/2017; bãi bỏ Thông tư số 27/2011/TT-BTTTT ngày 04/10/2011.

      Kiếm Long