Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày: 04/06/2018
Đảng đoàn đã lãnh đạo HĐND tỉnh ban hành 28 Nghị quyết để quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương đảm bảo cho xây dựng nông thôn mới nêu trên, trong đó có một số nội dung cụ thể, quan trọng như sau: ​

     Quy định mức hỗ trợ vốn từ ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 -2020 cho 136 xã thuộc các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa của tỉnh Đồng Nai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
   QD ve NN.JPG
        Mỗi kỳ họp HĐND tỉnh đều quyết định nhiều nội dung liên quan đến XDNTM


 
Nội dung hỗ trợ bao gồm lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới; đào tạo kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộ thôn (ấp) bản, cán bộ hợp tác xã; phát triển sản xuất và dịch vụ; cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã đạt chuẩn; thủy lợi; công trình cấp nước sinh hoạt; hạ tầng các khu sản xuất tập trung, tiểu thủ công nghiệp, thủy sản; làm đường giao thông nông thôn; công trình thoát nước thải khu dân cư; xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng xã; xây dựng nhà văn hóa và khu thể thao ấp; xây dựng trụ sở ở tất cả các xã.
   
Quy định cụ thể một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư từ ngân sách tỉnh đối với các doanh nghiệp có dự án đầu tư nằm trong phụ lục danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư trong nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về đất đai; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ: hỗ trợ đầu tư. Ngân sách tỉnh đưa vào dự toán nội dung chi hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ở mức 2% tổng chi ngân sách hàng năm (tương đương khoảng 260 tỷ đồng). Trong các năm đầu chưa dự báo được nhu cầu đầy đủ, dự toán chi ngân sách đầu năm được cân đối theo khả năng nguồn vốn, đến giữa năm nếu thực tế phát sinh vốn hỗ trợ có tăng cao thì tiếp tục bổ sung cho phù hợp.
    
Quyết định việc huy động các nguồn vốn bổ sung vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới; phân bổ trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; điều chỉnh các kế hoạch đầu tư công phục vụ xây dựng nông thôn mới.
   
Xác định công tác cán bộ có vai trò quan trọng trong thực hiện và hoàn thành việc xây dựng chương trình nông thôn mới, Đảng đoàn lãnh đạo HĐND ban hành 07 Nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ, trong đó chủ yếu là cán bộ cấp xã để quy định về chức danh, chế độ, chính sách phù hợp, giúp động cán bộ, công chức yên tâm công tác phục vụ xây dựng nông thôn mới.
    
Tại các kỳ họp thường lệ hàng năm (kỳ họp giữa năm và cuối năm), Đảng đoàn lãnh đạo HĐND ban hành các Nghị quyết về danh mục các dự án đầu tư công, về danh mục các dự án thu hồi đất trong đó chú trọng ưu tiên các dự án có liên quan trực tiếp đến xây dựng nông thôn mới.
   
Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đảng đoàn báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến trước khi quyết định tại kỳ họp HĐND tỉnh.
   
Trong thời gian giữa hai kỳ họp, khi có vấn đề phát sinh liên quan đến nguồn vốn ngân sách, dự án xây dựng nông thôn mới, Đảng đoàn lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh kịp thời xử lý làm cơ sở để UBND tỉnh triển khai thực hiện.

    Nguyễn Thị Oanh