Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh đơn vị huyện Cẩm Mỹ

Đăng ngày: 18/10/2017
Tiêu đề thông báo:Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh đơn vị huyện Cẩm Mỹ
Nội dung thông báo:

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh đơn vị huyện Cẩm Mỹ​

File đính kèm: TXCT h.Cam My.pdfTXCT h.Cam My.pdf

Ngày bắt đầu:06-08-2018
Ngày kết thúc: