Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Quyết định thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, BHTN đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 18/10/2017
Tiêu đề thông báo:Quyết định thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, BHTN đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai
Nội dung thông báo:

Quyết định thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện chính sách ưu đãi và hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn từ 2015 đến năm 2017 trên địa bàn tỉnh​

File đính kèm: qd2-19-2018-1.PDFqd2-19-2018-1.PDF

Ngày bắt đầu:13-04-2018
Ngày kết thúc: