Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Tân Phú

Đăng ngày: 06/11/2017
Tiêu đề thông báo:Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Tân Phú
Nội dung thông báo:

Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 của Văn phòng Đăng ký đất đai - chi nhánh Tân Phú

File đính kèm: qd2-70-2018-1.PDFqd2-70-2018-1.PDF

Ngày bắt đầu:10-10-2018
Ngày kết thúc: