Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Quyết định thành lập Đoàn giám sát tiến độ thực hiện dự án tuyến đường 25B, 319B và 319 nối dài đoạn qua các xã trên địa bàn huyện Nhơn Trạch

Đăng ngày: 12/04/2017
Tiêu đề thông báo:Quyết định thành lập Đoàn giám sát tiến độ thực hiện dự án tuyến đường 25B, 319B và 319 nối dài đoạn qua các xã trên địa bàn huyện Nhơn Trạch
Nội dung thông báo:
Quyết định thành lập Đoàn giám sát tiến độ thực hiện dự án tuyến đường 25B, 319B và 319 nối dài đoạn qua các xã trên địa bàn huyện Nhơn Trạch

File đính kèm: qd2-26-2017-1.PDFqd2-26-2017-1.PDF

Ngày bắt đầu:30-05-2017
Ngày kết thúc: