Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Quyết định thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử công cộng, karaoke và hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018

Đăng ngày: 06/11/2017
Tiêu đề thông báo:Quyết định thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử công cộng, karaoke và hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018
Nội dung thông báo:

Quyết định thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử công cộng, karaoke và hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018​

File đính kèm: qd2-55-2018-1_2.PDFqd2-55-2018-1_2.PDF

Ngày bắt đầu:31-08-2018
Ngày kết thúc: