Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Sẽ thu hồi các dự án nhà ở xã hội chậm triển khai thực hiện

Đăng ngày: 28/12/2018
Từ năm 2008, HĐND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 114/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 về Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. ​​

     Mục tiêu của Nghị quyết là góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho người lao động và nhân dân; tạo động lực phát triển đô thị và nông thôn bền vững theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; huy động mọi nguồn lực, nguồn vốn của các thành phần kinh tế và của cả xã hội tham gia phát triển nhà ở; phát triển thị trường bất động sản, quỹ nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp - cụm công nghiệp tập trung, nhà ở cho sinh viên mua hoặc thuê; thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; phát triển nhà ở đô thị văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc kiến trúc dân tộc phù hợp với đặc điểm của địa phương. Nghị quyết cũng xác định có cơ chế chính sách để huy động các tổ chức, cá nhân phát triển nhà nói chung và nhà ở nói riêng, nhằm tăng nhanh quỹ nhà ở phục vụ nhu cầu bức xúc của nhân dân, đặc biệt là ở các đô thị, các khu công nghiệp tập trung; chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư, nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.
   Nhu cau Xd nha o trong nhan dan lon.JPG
                               Nhu cầu về nhà ở trong nhân dân rất lớn


  
Đến năm 2014, căn cứ tình hình thực tế, Nghị quyết trên được điều chỉnh tại Nghị quyết 117/2014/NQ-HĐND. Theo đó, giai đoạn 2016-2020, tỉnh phải hoàn thành 20.000 căn nhà ở xã hội. Qua 3 năm thực hiện, kết quả thể hiện: Năm 2016 đạt 556/536 căn, vượt chỉ tiêu; năm 2017 đạt 553/552, vượt chỉ tiêu và năm 2018 đạt 204/553, đạt 37% kế hoạch năm. Vấn đề trên đã được đại biểu Nguyễn Thị Như Ý, đơn vị tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị Trảng Bom nêu ra thảo luận tại kỳ họp HĐND tỉnh. Theo đại biểu, thực trạng tỉnh Đồng Nai nhu cầu nhà ở cho công nhân là rất lớn, theo khảo sát của Liên đoàn lao động tỉnh, khoảng 400.000 công nhân trên tổng số 700.000 lao động nhập cư có nhu cầu về nhà ở. Do đó, đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới.
   
Giải trình và thảo luận về vấn đề trên, ông Lê Mạnh Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng đã phân tích các nguyên nhân và giải pháp. Theo đó, để triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giới thiệu 45 dự án bao gồm 38 dự án nhà ở xã hội và 7 dự án nhà ở sinh viên.
    
Kết quả triển khai chương trình nhà ở xã hội các năm 2016, 2017 đều đạt chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên năm 2018 chỉ xây dựng được 204/553 căn, đạt 37%. Nguyên nhân chậm so với kế hoạch là do: Một số dự án triển khai xây dựng nhưng chậm tiến độ, một số ngưng thực hiện hoặc hủy bỏ do không vay được vốn ưu đãi; một số dự án nhà ở xã hội do chủ đầu tư nhận thấy không hiệu quả nên đã xin chuyển qua dự án nhà ở thương mại hoặc hủy bỏ dự án; một số dự án nhà ở xã hội của nhà nước đầu tư chuyển sang dự án giáo dục; một số dự án đã được giới thiệu địa điểm từ lâu nhưng vẫn chưa triển khai xây dựng; quỹ đất công và đất 20% nhận bàn giao từ các dự án nhà ở thương mại dành để phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2016-2020 còn hạn chế; dự án nhà ở xã hội mặc dù có ưu đãi nhưng chưa tạo động lực khuyến khích nhà đầu tư do thủ tục phức tạp hơn dự án nhà ở thương mại; lợi nhuận quy định chỉ 10% (đối với nhà để bán) hoặc 15% (đối với nhà cho thuê) nên chưa tạo được động lực khuyến khích nhà đầu tư. Dự án nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất nên thực tế triển khai có hiệu quả ở các địa phương có giá đất cao như thành phố Hồ Chí Minh, Hà nội, Đà Nẵng với mức giá bán 15 triệu/m2 nhưng vẫn thu hút người mua trong khi tại Biên Hòa, giá bán 12,5 triệu/m2 vẫn chưa được xem là rẻ.
   
Về trách nhiệm, ông Lê Mạnh Dũng  xác định, Sở Xây dựng và các địa phương chưa kịp thời trong việc thu hồi các dự án nhà ở xã hội chậm triển khai thực hiện; Sở Tài chính chưa kịp thời tham mưu sử dụng hiệu quả nguồn Quỹ phát triển nhà ở để hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các dự án; trách nhiệm của UBND các địa phương trong việc đôn đốc chủ đầu tư bàn giao quỹ đất 20% đã hoàn thành hạ tầng kỹ thuật; chưa đề xuất quỹ đất công có vị trí phù hợp để phát triển nhà ở xã hội.
    
Giải pháp trong thời gian tới theo lãnh đạo ngành xây dựng là thu hồi các dự án mà chủ đầu tư không đủ năng lực thực hiện để giao cho nhà đầu tư khác; cân đối vốn ủy thác cho Ngân hàng CSXH Đồng Nai để cho vay ưu đãi cho người mua nhà ở xã hội, sử dụng vốn từ Quỹ phát triển nhà ở để hỗ trợ cho các chủ đầu tư vay ưu đãi nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án; Ngân hàng CSXH Đồng Nai triển khai giải ngân gói vay ưu đãi dành cho người mua nhà đã được Trung ương phân bổ; yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương bàn giao quỹ đất 20% và đề xuất các vị trí đất công dùng để phát triển nhà ở; đề xuất dùng ngân sách nhà nước mua nhà ở thương mại dùng làm nhà ở xã hội; bổ sung giải pháp đầu tư theo hình thức BT; bổ sung các dự án để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch; xem xét ban hành chính sách khuyến khích các nhà đầu tư tham gia đầu tư nhà ở xã hội.
    
Điều hành thảo luận, ông Nguyễn Phú Cường, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng trong đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, giá bán, giá cho thuê nhà phải do các ngành thẩm định và UBND tỉnh phê duyệt; việc tiếp cận gói vay ưu đãi 30.000 tỷ đồng của Chính phủ và gói hỗ trợ người mua nhà từ Ngân hàng chính sách xã hội còn khó khăn, giải ngân chậm; các dự án khu dân cư phải dành 20% quỹ đất cho Tỉnh làm nhà ở xã hội nhưng các dự án chưa triển khai, chưa có quỹ đất để làm nhà ở xã hội… Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đánh giá, nhu cầu thực tế của địa phương về nhà ở xã hội là rất lớn, Tỉnh đã có nhiều cố gắng nỗ lực nhưng còn nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện do đó sắp tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành sẽ có những giải pháp thích hợp để giải quyết vấn đề nhà ở xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Thị Oanh