Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Sơ kết 3 năm thực hiện quyết định số 163/QĐ-TTg và kế hoạch số 4493/KH-UBND

Đăng ngày: 04/04/2019
​Hằng năm tùy tình hình thực tế tại đơn vị, Văn phòng đã xây dựng kế hoạch cụ thể và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng đồng thời đánh giá kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng trong năm.
 

​Kết quả thực hiện các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Kế hoạch số 4493/KH-UBND cụ thể như sau:

Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Trong những năm qua, cấp ủy và Ban Lãnh đạo Văn phòng luôn tạo mọi điều kiện để cán bộ, công chức, nhân viên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch đã đề ra và các khóa đào tạo, bồi dưỡng do Tỉnh ủy, Sở Nội vụ thông báo. 

Sinh hoat tai cq.jpg
​Một buổi sinh hoạt trực tuyến tại Văn phòng
 

Nhằm tạo cơ sở thực hiện tốt tại cơ quan, Văn phòng xây dựng Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của cơ quan, trong đó đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sử dụng cán bộ, công chức trong việc xác định nhu cầu và cử cán bộ, công chức tham dự các khóa đào tạo, bồi dưỡng, bảo đảm hiệu quả gắn với yêu cầu công việc; có cơ chế khuyến khích cán bộ, công chức học và tự học để đáp ứng yêu cầu trình độ theo quy định, không ngừng nâng cao trình độ và năng lực làm việc.

Định kỳ hàng năm, Văn phòng thực hiện đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và trên cơ sở quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn chức danh cán bộ để bổ sung, điều chỉnh phù hợp và xem xét lựa chọn CBCC, NV cử đi đào tạo theo đúng đối tượng trong quy hoạch đế bố trí, sử dụng cán bộ có hiệu quả; nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của CBCC, NV Văn phòng.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức luôn được quan tâm; đào tạo đúng đối tượng và quy hoạch, phù hợp với tiêu chuẩn ngạch công chức và vị trí việc làm của CBCC; nâng cao được trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kỹ năng văn phòng đáp ứng ngày càng tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Các cán bộ, công chức được cử đi đào tạo có ý thức học tập tốt, kết quả sau khóa học đều đạt yêu cầu và áp dụng tốt các kiến thức, kỹ năng để nâng cao hiệu quả công tác. Cán bộ công chức được cử tham dự các lớp đào tạo bồi dưỡng đều gửi chứng chỉ và báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng gửi Ban Lãnh đạo Văn phòng, Phòng HCTCQT để bổ sung vào hồ sơ cán bộ, công chức và xác nhận bổ sung lý lịch hàng năm theo quy định. Cán bộ, công chức đi nước ngoài đều có báo cáo kết quả đi nước ngoài theo đúng quy định.

Văn phòng thực hiện kiểm tra, giám sát CBCC, NV tham gia các lớp đào tạo bồi dưỡng, kiên quyết xử lý nghiêm những CBCC, NV không chấp hành nhiệm vụ học tập; đồng thời thực hiện việc báo cáo nhanh kết quả học tập và đánh giá chất lượng sau đào tạo, bồi dưỡng của CBCC được cử đi học theo quy định.

Kiếm Long