Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2017 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 17/06/2017
​Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai vừa  tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2017.  Đến dự có ông Nguyễn Thanh Bình- Cục trưởng Cục Công tác phía Nam của Bộ Tư pháp, đồng chủ trì với ông Viên Hồng Tiến- Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng phối hợp bổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh Đồng Nai.

19340060_1910931485830643_1509816479_o.jpg
Ông Nguyễn Thanh Bình- Cục trưởng Cục công tác phía Nam của Bộ Tư pháp phát biểu tại Hội nghị


Hội nghị thống nhất đánh giá, công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 được chỉ đạo triển khai có trọng tâm, trọng điểm và được công chức, viên chức trong ngành tư pháp hưởng ứng tích cực; bám sát chương trình công tác của Bộ tư pháp với 09 nhiệm vụ trọng tâm, theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đặc biệt, công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện với nhiều kết quả khả quan. Đã thẩm đinh, góp ý văn bản  quy phạm pháp luật; ban hành và tổ chức thực hiện các kế hoạch về công tác xây dựng kiểm tra xử lý rà soát văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản  quy phạm pháp luật kịp trình HĐND tỉnh khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 4 dự kiến tổ chức thượng tuần tháng 7 năm 2017.

19359174_1910931495830642_1912119316_o.jpg
Trưởng các phòng tư pháp cấp huyện báo cáo về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất 
​​

Trong 6 tháng đầu năm 2017 Sở Tư pháp thực hiện góp ý 99 văn bản và thẩm định 47 văn bản qppl. Công tác góp ý, thẩm định văn bản  quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đảm bảo chất lượng. Thực hiện tự kiểm tra 19 văn bản  quy phạm pháp luật, kiểm tra theo thẩm quyền đối với 37 văn bản  quy phạm pháp luật của UBND, HĐND cấp huyện ban hành, qua đó phát hiện 6 văn bản chưa phù hợp về thể thức, nội dung và đã kịp thời đề xuất xử lý theo quy định. Rà soát 98 văn bản  quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành để công bố danh mục 10 văn bản hết hiệu lực. Công bố danh mục văn bản  quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một p hần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND, UBND tỉnh Đồng Nai năm 2016 gồm 69 văn bản hết hiệu lực trong đó 09 nghị quyết, 60 quyết định, 18 văn bản hết hiệu lực một phần, 01 nghị quyết, 17 quyết định.

Kim Chung​