Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Tại các kỳ họp HĐND đã chất vấn và thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày: 04/06/2018
Với hình thức giám sát thông qua hoạt động chất vấn, HĐND làm rõ và kiến nghị khắc phục bất hợp lý đối với một số vấn đề như sau: ​

    Việc xây dựng và thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong thực hiện dự án “Mô hình cung cấp thông tin KH&CN phục vụ phát triển KTXH trên địa bàn tỉnh Đồng Nai”. Qua đó đã làm rõ trong giai đoạn đầu, các điểm Thông tin KHCN đã đáp ứng nhu cầu trong việc đưa thông tin KHCN gắn với đưa internet về nông thôn góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, những năm gần đây hoạt động của Điểm Thông tin KHCN, đặc biệt là việc cung cấp thông tin KHCN cho người dân có những hạn chế do việc phổ cập internet giúp người dân có thể tra cứu thông tin tại mọi lúc mọi nơi. Do đó số lượng người dân chủ động đến Điểm thông tin giảm dần. Trong khi đó các Điểm thông tin không kịp thời đổi mới cách thức cung cấp thông tin đảm bảo tính mới, kịp thời và phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội của từng địa phương. Điểm Thông tin KHCN chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin KHCN theo tên, đề mục người dân yêu cầu mà chưa giải đáp được hết các thắc mắc của bà con nông dân do cán bộ quản lý Điểm không có đủ trình độ chuyên môn trên các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa, xã hội.
   
Chất vấn về tình trạng sản xuất nông nghiệp của một số sản phẩm vượt quá quy hoạch, cung cầu, cụ thể như sản phẩm heo và chuối dẫn đến tình trạng giá heo hơi và chuối giảm mạnh, khó tiêu thụ sản phẩm khiến nhiều hộ nông dân bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và hoạt động sản xuất của người dân. Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh cho biết trách nhiệm trong việc chỉ đạo quy hoạch, triển khai và quản lý thực hiện quy hoạch sản xuất, chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh, các giải pháp nhằm đảm bảo cho ngành nông nghiệp phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới.
    
Chất vấn về thực trạng hiện nay trên địa bàn tỉnh, các trang trại chăn nuôi và cơ sở giết mổ xả thải gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân từ đó đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết trách nhiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm này như thế nào, giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
    
Thông qua thảo luận tại các kỳ họp HĐND tỉnh, đại biểu quan tâm đến việc cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức cánh đồng lớn, chuỗi liên kết sản xuất, chuỗi cung ứng để phát triển doanh nghiệp.... giới thiệu địa điểm giết mổ; hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển ngành nông nghiệp, theo đánh giá của đại biểu thực hiện chưa tốt (ví dụ cụ thể như trứng sạch Thanh Đức khi xuất khẩu phải xin thủ tục từ trung ương) do đó cần khắc phục trong thời gian tới đồng thời Đồng Nai cần quan tâm đến sự liên kết giữa 04 nhà (nhà nông, nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học) để phát triển sản xuất nông nghiệp; đại biểu đề nghị tỉnh nghiên cứu xây dựng được vùng an toàn dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp; đại biểu đánh giá, lĩnh vực nông nghiệp chưa có giải pháp hiệu quả để phát triển; nhà nước chưa có tác động thiết thực để người dân sản xuất hàng đạt chất lượng. Việc Đầu tư chợ đầu mối nông sản Dầu Giây là việc làm tốt nhưng chưa phát huy được hiệu quả, vì chất lượng sản phẩm do nông dân sản xuất không đạt. Đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền, tác động đến người dân sản xuất hàng đạt chất lượng.
    
Từ những vấn đề làm rõ sau chất vấn, thảo luận, HĐND tỉnh kiến nghị ban hành các Nghị quyết, kết luận đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện và báo cáo kết quả tại kỳ họp HĐND tỉnh gần nhất.

Nguyễn Thị Oanh