Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động chăn nuôi của các trang trại trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 03/07/2018
Việc kiểm tra cần thực hiện theo định kỳ hoặc có lịch đột xuất ​

     Tại kỳ họp thứ 5, đại biểu đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở TNMT tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động chăn nuôi của các trang trại trên địa bàn tỉnh, theo định kỳ hoặc có lịch đột xuất; phối hợp với cấp huyện để xử lý theo quy định; thực hiện tái kiểm tra sau khi cơ sở cam kết hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải.
   
Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, cụ thể như sau:
     h1channuoicabe.JPG
                             Nuôi cá bè trên sông Đồng Nai


       Để tăng cường thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch “Giám sát, theo dõi việc khắc phục công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2018”. Trong tháng 04/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra giám sát đợt 1 đối với 37 trại chăn nuôi chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải giáp ranh với các tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận theo ghi nhận của đợt kiểm tra năm 2017. Kết quả kiểm tra cho thấy:
    
- 10/37 trại đã hoàn thành việc xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải (chiếm tỉ lệ 27%).
    
- 11/37 trại đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải, trong đó 07 trại đang tiến hành lắp đặt máy móc thiết bị và 04 trại đang tiến hành xây dựng các bể xử lý nước thải (chiếm tỉ lệ 29,8%).
    
- 14/37 trại chưa thực hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải (chiếm tỉ lệ 37,8%).
    
- 01 trại đang xây dựng chuồng trại và 01 trại đã ngưng hoạt động (chiếm tỉ lệ 5,4%).
    
Qua kết quả kiểm tra cho thấy một số trại chăn nuôi đã có sự quan tâm trong việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định, đã có 18 trại hoàn thành hoặc đang xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 14 trại vào thời điểm tái kiểm tra không thực hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Đối với trường hợp các cơ sở đã nhắc nhở nhiều lần vẫn chưa hoàn thành xây dựng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tổng hợp hồ sơ và đề xuất xử lý theo thẩm quyền.
   
Trong thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tiến hành kiểm tra các trại chăn nuôi còn lại theo kế hoạch và đề xuất xử lý theo quy định trong trường hợp phát hiện vi phạm.

Nguyễn Thị Oanh