Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủBản tin HĐND số 71-T1&2-2011

Tham gia xây dựng Chính quyền của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai và những kiến nghị với HĐND, UBND

Đăng ngày: 15/05/2013
​Theo quy định của Luật tổ chức HĐND và UBND, tại kỳ họp HĐND, UBMTTQVN có trách nhiệm thông báo về việc MTTQ tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị. Tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh, thay mặt UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Xuân Chiến, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã báo cáo về việc MTTQ tham gia xây dựng chính quyền năm 2010.

​      ​Báo cáo thể hiện, năm 2010 nhân dân trong tỉnh sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các ngày lễ lớn của đất nước. Trong năm dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành của UBND cùng với sự quyết tâm, chung sức, chung lòng của các tầng lớp nhân dân, tỉnh Đồng Nai đã vượt qua những khó khăn thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tiếp tục tăng trưởng, chính trị ổn định, trật tự xã hội được bảo đảm, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững.

      Tuy nhiên, nhân dân trong tỉnh còn băn khoăn, lo lắng về sự phát triển chưa vững chắc của nền kinh tế, lạm phát, giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng, thiếu điện, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, dịch bệnh và thiên tai bão lũ vẫn diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. UBMTTQVN tỉnh đồng tình với đánh giá của UBND tỉnh về tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh năm 2010 và những giải pháp cho năm 2011 nhằm ổn định chính trị xã hội, tiếp tục phát triển kinh tế và bảo đảm an ninh trật tự. 

     Một số công tác chủ yếu của UBMTTQVN đã đạt được trong năm 2010 đó là cuộc vận động ngày vì người nghèo đã tiếp nhận trên 22 tỷ đồng, chi hỗ trợ 1.176 căn nhà và sửa chữa 74 căn nhà tình thương, cấp học bổng, phương tiện đi học cho học sinh nghèo hiếu học, giúp phương tiện sản xuất... vận động ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do lụt bão gây ra với số tiền 6 tỷ đồng. Thực hiện việc đăng ký, xây dựng và bình xét xã, phường, ấp, khu phố văn hóa; thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đều đã đạt được những kết quả tốt.

      Trong năm 2010, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh giám sát công tác thi hành pháp luật ở các cơ quan, phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong hệ thống mặt trận, phối hợp trong việc tiếp xúc và ghi nhận ý kiến cử tri. Qua giám sát hoạt động đại biểu, UBMTTQVN tỉnh ghi nhận các đại biểu đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình, tích cực tham gia thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, UBMTTQVN tỉnh cũng đánh giá việc dành thời gian cho hoạt động đại biểu của các đại biểu HĐND kiêm nhiệm còn ít, chưa chủ động đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị của cử tri.

      Qua theo dõi trong năm, Mặt trận các cấp ghi nhận có 1.203 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến các cơ quan trong tỉnh trong đó được thụ lý giải quyết đạt 77%. Kết quả giải quyết này, theo UBMTTQVN tỉnh là còn thấp và tiến độ còn chậm so với yêu cầu. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh cũng đã có hướng dẫn triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do HĐND cấp xã bầu, đến nay đã có 56/171 xã, phường, thị trấn thực hiện với tinh thần chu đáo, dân chủ và theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả chung đều đạt yêu cầu đề ra. Bên cạnh hoạt động thường xuyên, trong năm UBMTTQVN các cấp còn triển khai các hoạt động khác: Tổng kết cuộc vận đồng “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Toàn dân bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, “phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, cảm hóa tội phạm...” , sơ kết hoạt động thanh tra nhân dân và công tác giám sát đầu tư cộng đồng. Từ những kết quả đã đạt được của tỉnh và trước những mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, với trách nhiệm của mình, UBMTTQ và các tổ chức thành viên sẽ vận động nhân dân trong tỉnh thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh trong năm 2011.

      Từ kết quả giám sát hoạt động của đại biểu và tham gia xây dựng chính quyền như nêu trên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã gửi đến kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh 4 kiến nghị liên quan chủ yếu đến tổ chức và hoạt động của Chính quyền cơ sở thời gian tới.

      Kiến nghị thứ nhất đối với việc xem xét, hỗ trợ cho các ấp, xã khó khăn trong việc thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư theo tinh thần Thông tư số 160/2010/TT-BTC ngày 19/10/2010 của Bộ Tài chính để góp phần theo hướng nâng chất lượng của cuộc vận động.

     Qua việc triển khai lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt do HĐND bầu, UBMTTQVN tỉnh kiến nghị các cấp ủy cần chỉ đạo xem xét, đánh giá đầy đủ hơn về việc kiểm điểm trước dân qua đó củng cố nâng cao chất lượng chính quyền, thực hiện dân chủ, giữ mối liên hệ với dân cấp xã nhất là các chức danh chủ chốt. Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng đề nghị HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND và UBMTTQVN các cấp tiếp tục đôn đốc và giám sát việc các cơ quan chức năng, thẩm quyền thực hiện các kiến nghị của cử tri và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

     Sau sơ kết 5 năm hoạt động Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng tại địa bàn tỉnh Đồng Nai, UBMTTQVN tỉnh nhận thấy còn nhiều vướng mắc đề nghị HĐND và UBND các cấp quan tâm giải quyết về ba vấn đề. Thứ nhất là xác định rõ công tác quản lý nhà nước đối với Thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư cộng đồng; thứ hai là việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho Thanh tra nhân dân và tổ chức thực hiện giám sát đầu tư cộng đồng và nội dung cuối là việc giải quyết mức thù lao cho những cá nhân phụ trách giám sát đầu tư cộng đồng theo Thông tư số 04/2006/TTLT-UBMTTQVN-BKHĐT-BTC.

Nguyễn Thị Oanh