Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Thành lập đoàn giám sát về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ thục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 06/11/2017
Tiêu đề thông báo:Thành lập đoàn giám sát về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ thục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Nội dung thông báo:

Quyết định thành lập đoàn giám sát về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ thục hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh

File đính kèm: qd2-9-2019-1.PDFqd2-9-2019-1.PDF

Ngày bắt đầu:22-03-2019
Ngày kết thúc: