Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017

Đăng ngày: 12/04/2017
Tiêu đề thông báo:Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2017
Nội dung thông báo:
Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-​2017

File đính kèm: qd2-60-2017-1.PDFqd2-60-2017-1.PDF

Ngày bắt đầu:02-10-2017
Ngày kết thúc: