Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng

Đăng ngày: 04/10/2018
 ​    Nhằm mục tiêu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả, hiệu lực nhà nước về đầu tư xây dựng theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính Phủ. Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:

    Các sở, ngành, địa phương tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, kết nối, chia sẻ thông tin, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy, chữa cháy, kết nối điện, nước. Cụ thể: Rà soát bộ máy biên chế cơ quan chuyên môn về đầu tư xây dựng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao; Kiên quyết xử lý nhiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, cán bộ công chức vi phạm quy định của pháp luật và cố tình gây cản trợ, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện các dự án, công trình xây dựng; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của các địa phương, người dân và doanh nghiệp.
    Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các sở, ngành đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến; phổ biến sâu rộng tới các cá nhân, tổ chức. Đồng thời các sở, ngành tăng cường công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp, minh bạch hóa thông tin.

    Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện theo quy định./.
    Kim Thắm