Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Thông báo của UBMTTQVN tỉnh tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

Đăng ngày: 16/12/2018
  ​Tại phiên họp ngày thứ nhất, kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, ông Huỳnh Văn Tới – Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã trình bày thông báo của MTTQVN tỉnh về tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQVN tỉnh.​

​Theo thông báo của MTTQVN tỉnh, cử tri và nhân dân tỉnh nhà phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành, quản lý của Nhà nước. Cử tri ghi nhận và đánh giá cao HĐND đã có nhiều đổi mới trong hoạt động giám sát tại kỳ họp và giữa hai kỳ họp. Tuy nhiên, cử tri vẫn còn băn khoăn, lo lắng về một số nội dung và kiến nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục giải quyết để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

MTTQ.JPG 
 Ông Huỳnh Văn Tới - Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trình bày thông báo công tác xây dựng chính quyền và những ý kiến kiến nghị tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh
 

Về công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQVN các cấp trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 đã tập trung thực hiện một số nội dung như: Phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, và HĐND các cấp tổ chức cho đại biểu dân cử các cấp tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp của Quốc hội và HĐND; tổ chức giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức phản biện xã hội đối với một số dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện, xã liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích chính đáng của người dân. 

TXCT Long Khanh 123.JPG 
MTTQVN các cấp phối hợp với Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND 2 cấp tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri 
 

Qua đó, UBMTTQVN tỉnh đề nghị HĐND, UBND tỉnh quan tâm thực hiện một số vấn đề như: Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thành phố Biên Hòa tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân sinh sống dọc bờ sông Rạch Cát thuộc phường Thống Nhất; đề nghị đại biểu HĐND tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt trách nhiệm đại biểu trước cử tri và nhân dân trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ; đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo nghị quyết tham mưu UBND và HĐND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo quy trình quy định và có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương và cuối cùng đề nghị các cơ quan, tổ chức Đảng và Nhà nước tiếp tục đề cao trách nhiệm trong sắp xếp, tổ chức bộ máy gắn với tin giản biên chế đảm bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tuyết Anh