Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Thông báo

Thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 802/TB-HĐND

Đăng ngày: 18/10/2017
Tiêu đề thông báo:Thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 802/TB-HĐND
Nội dung thông báo:

Quyết định thành lập đoàn giám sát kết quả thực hiện Thông báo kết luận số 802/TB-HĐND ngày 21/11/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về giám sát công tác QLNN về môi trường và việc triển khai dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt công nghiệp và nguy hại tại xã Bàu Cạn, huyện Long Thành

File đính kèm: qd2-7-2019-1.PDFqd2-7-2019-1.PDF

Ngày bắt đầu:22-03-2019
Ngày kết thúc: