Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Thống nhất thông qua chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 06/12/2017
​Sáng ngày 06/12/2017, HĐND tỉnh khai mạc kỳ họp thứ 5 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 HĐND tỉnh. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND đã trình bày Tờ trình về chương trình kỳ họp và xin ý kiến biểu quyết của đại biểu HĐND tỉnh. Qua đó, đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua chương trình kỳ họp trong 03 ngày 06, 07 và 08 tháng 12 năm 2017.
chu Tuan.jpg
Ông Phạm Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Thường trực trình bày tờ trình về chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh

Trong ngày họp thứ nhất, khai mạc kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo và trình kỳ họp 04 nội dung về kết quả hoạt động năm 2017; kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 4 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 và tờ trình về chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh. Ủy ban MTTQVN tỉnh thông báo về việc tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị. UBND tỉnh báo cáo và trình kỳ họp 21 nội dung thường kỳ và chuyên đề về: Kết quả công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018; về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2017 (đợt 2); đánh giá ước thực hiện thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2017; Xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phân bổ chi ngân sách tỉnh và bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh năm 2018; phân bổ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017, giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2018; quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã nộp ngân sách nhà nước; sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh năm 2017, giai đoạn 2017-2020; quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống; sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 189/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2016-2020; phê duyệt tổng biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2018; quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phí, lệ phí của HĐND tỉnh; quy định về phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và công trình văn hóa tỉnh; quy định về phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; quy định phí thư viện; quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động đến năm 2020; quy định về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Báo cáo kết quả công tác năm 2017. Các Ban HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm các nội dung trình kỳ họp.

 IMG_5785.JPG
 Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua 
chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh


Trong ngày họp thứ hai, đại biểu sẽ thảo luận tại các cụm tổ vào buổi sáng và thảo luận tại Hội trường vào buổi chiều.

Trong ngày họp thứ ba, HĐND tỉnh thực hiện giám sát thông qua chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp. Đồng thời xem xét, thông qua 24 nghị quyết kỳ họp về các nội dung: Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018; việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước; điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017 (đợt 2); giao dự toán thu ngân sách nhà nước - chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh và mức bổ sung ngân sách cấp dưới của tỉnh năm 2018; giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2018; quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; sửa đổi, bổ sung Điều 5 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách năm 2017, giai đoạn 2017-2020; quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị; danh mục các dự án thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2018; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; quy định về phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, rừng giống; sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 189/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2016-2020; phê duyệt tổng biên chế, số người làm việc và hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức hội có tính chất đặc thù năm 2018; quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; bãi bỏ một số Nghị quyết quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phí, lệ phí của HĐND tỉnh; quy định về phí tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và công trình văn hóa; quy định về phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; quy định phí thư viện; quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động đến năm 2020; về lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND tỉnh; chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 5 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 HĐND tỉnh sẽ bế mạc vào buổi chiều ngày 08 tháng 12 năm 2017.

Tuyết Anh