Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Thông qua nghị quyết miễn nhiệm và bầu Ủy viên UBND tỉnh

Đăng ngày: 09/08/2018
​Tại phiên họp buổi chiều ngày 04 tháng 7 năm 2018, HĐND tỉnh khóa IX Kỳ họp thứ 6 đã thông qua 02 nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh và xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021.

IMG_0849.JPG Ông Đinh Quốc Thái - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Tờ trình đề nghị giới thiệu nhân sự bầu Ủy viên UBND tỉnh  

Theo đó, HĐND tỉnh đã xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Phạm Văn Sáng - Nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ do nghỉ hưu; ông Nguyễn Minh Hùng - Nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông do nghỉ hưu; ông Cao Tiến Dũng - Nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư do chuyển công tác và ông Cao Văn Quang - Nguyên Chánh Thanh tra tỉnh do chuyển công tác.

IMG_0860.JPGÔng Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Ủy viên UBND tỉnh
 

Đồng thời, HĐND tỉnh xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Hoàng  - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và ông Lê Hoàng Ngọc  - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Các Nghị quyết đã được HĐND tỉnh khóa IX Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 04 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 04 tháng 7 năm 2018.

Tuyết Anh