Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Thông qua Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao

Đăng ngày: 08/12/2020
​Thông qua Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao​

​     Ngày 04/12/2020, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh biểu quyết thông qua Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao. Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 14239/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên thể thao, vận động viên thể thao thành tích cao tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp

    Hội đồng nhân dân tỉnh quyết nghị các nội dung sau:

    Về đối tượng áp dụng: Huấn luyện viên, vận động viên tập trung tập huấn và thi đấu tại Đội tuyển huyện, thành phố; đội tuyển thể thao Người khuyết tật huyện, thành phố (sau đây gọi là đội tuyển cấp huyện); Đội tuyển trẻ huyện, thành phố (sau đây gọi là đội tuyển trẻ cấp huyện); Các giải thể thao quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 37 Luật Thể dục thể thao năm 2016 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2018; Giải thể thao Người khuyết tật của tỉnh; Giải vô địch trẻ tỉnh.

   Về nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn: Đội tuyển huyện  mức ăn 200.000 đồng/ ngày; Đội tuyển trẻ huyện mức ăn 150.000 đồng/ngày

IMG_7217.JPG

Đại biểu biểu quyết tại kỳ họp 

   Về nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung thi đấu: Đội tuyển huyện mức ăn hàng ngày 240.000 đồng/ ngày; Đội tuyển trẻ huyện mức ăn hàng ngày 210.000 đồng /ngày

    Về kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của huyện, thành phố theo quy định phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

     Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021./.

Trương Thị Hộp