Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng

Đăng ngày: 28/12/2018
​UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn trung ương, mùa khô năm 2018-2019 tình hình thời tiết có diễn biến phức tạp, các hiện tượng thời tiết bất thường, nắng nóng khô hạn sẽ diễn ra trên diện rộng và thời gian kéo dài hơn tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh ĐỒng Nai. Vì vậy, nguy cơ xảy ra cháy rừng và cháy lớn là rất cao.

Để chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do phá rừng,cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban nàngh, các địa phương, các đơn vị chủ rừng tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc văn bản số 7549/UBND-CNN ngày 02/8/2017 của UBND tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Thông tri của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Thực hiện tăng cường các biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Thứ nhất, gGiao UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ,  phá triển rừng. Chỉ đạo thưucj hiệnt ốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên các phương tiệnthông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư từ ấp, xã, phường,thị trấn đến huyện, thành phố, thị xã; thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng, kiểm tra xác minh các điểm cháy từ vệ tinh trên địa bàn tỉnh được kết nối từ trang web của Chi cục kiểm lâm với Cục kiểm lâm để phát hiện sớm và chủ động trong công tác phòng chống cháy rừng.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện phương án bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, đối với các đơn vị cơ sở,kiểm tra xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp; chỉ đạo thực hiện triệt để phương châm “4 tại chỗ” nhằm chủ động và sẵn sàng ứng cứu kịp thời các vụ cháy rừng.

Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các lực lượng liên quan tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra truy quét bảo vệ rừng. Tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện hiệu quả phương án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm quy định của nhà nước về quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, chống người thi hành công vụ; chuẩn bị lực lượng, phương tiện chủ động phối hợp với lực lượng kiểm lâm, quân sự kịp thời ứng cứu, hỗ trợ các địa phương, đơn vị chủ rừng khi có cháy lớn vượt qua tầm kiểm soát của lực lượng tại chỗ.

Kim Chung​