Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội: Những mục tiêu đặt ra đến năm 2025 (

Đăng ngày: 12/06/2019
​Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa góp phần đảm bảo an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng- hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao năn glực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2021 về tỷ lệ tham gia BHXH phấn đấu khoảng 52% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 01% lực lượng lao động trong độ tuổi. Về tỷ lệ tham gia BH thất nghiệp phấn đấu đạt khoảng 47% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động. Có khoảng 45% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Tỷ lệ giao dịch điện tử đạt 100% thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; giảm số giờ giao dịch giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với doanh nghiệp đạt mức ASEAN 4; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân tham gia BHXH đạt 80%.

Về mục tiêu cho giai đoạn đến năm 2025, phấn đấu  đạt tỷ lệ người tham gia BHXH khoảng 56% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm khoảng 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tỷ lệ tham gia BH thất nghiệp phấn đấu đạt khoảng 51% lực lượng lao động trong độ tuổi. Có khoảng 55% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia BHXH đạt mức 85%.

Cho giai đoạn đếnnăm 2030, phấn đấu tỷ lệ tham gia BHXH đạt khoảng 61% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó nông dan và lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xx hội tự nguyện chiếm khoảng 5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp phấn đấu đạt khoảng 56% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Có khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người tham gia bảo hiểm xã hội đạt mức 90%.

Kim Chung​