Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Thư chúc mừng năm mới 2018 của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai

Đăng ngày: 11/01/2018
  ​Toàn văn thư chúc mừng năm mới Xuân Mậu Tuất 2018 của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai    
 

Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tỉnh nhà thân mến

Nhân dịp đón mừng năm mới - Xuân Mậu Tuất 2018, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai thân ái gửi đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, cán bộ lão thành cách mạng, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, thanh thiếu niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và kiều bào Đồng Nai đang sinh sống, học tập, làm việc ở nước ngoài lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.

Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thân mến!

Năm 2017, trước tình hình thế giới có nhiều biến động, diễn biến phức tạp; kinh tế trong nước có không ít khó khăn làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, song với quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo với nhiều giải pháp có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của các cơ quan, tổ chức, ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân tỉnh nhà đã ra sức vượt qua mọi thách thức, khó khăn, góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định với tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8,0%; thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; trong năm, có 02 đơn vị cấp huyện và 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt mục tiêu nghị quyết), 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (vượt mục tiêu nghị quyết); nâng tổng số huyện và xã đạt chuẩn nông thôn mới đến nay là 06/11 huyện, 125/133 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiêu mẫu; chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; hệ thống chính trị không ngừng tăng cường và củng cố; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện ngày càng rõ nét và có nhiều hiệu quả hơn; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai chân thành cảm ơn và nhiệt liệt biểu dương tinh thần vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng sự nỗ lực, rèn luyện, lao động sáng tạo có hiệu quả của toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động góp phần làm cho tỉnh Đồng Nai đạt được những thành tựu quan trọng trong năm 2017.

Đồng bào, cán bộ, chiến sĩ thân mến!

Năm 2018, là năm thứ ba các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thử XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, cũng là năm tổ chức các hoạt động sôi nổi kỷ niệm 320 năm Biên Hòa - Đồng Nai hình thành và phát triển (1698 - 2018). Để chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh nhà và tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, cấp ủy đảng, chính, quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, ‘tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao nhất, thiết thực nhất, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai kêu gọi toàn thể đồng bào, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp, doanh nhân, công nhân, người lao động trong toàn tỉnh, kiều bào Đồng Nai đang định cư, lao động, học tập ở nước ngoài tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền thống cách mạng vẻ vang “Miền Đông gian lao mà anh dũng” cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Đồng Nai ra sức thi đua, lao động sáng tạo, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, huy động tất cả nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mục tiêu kinh tế - xã hội ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015 - 2020), xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu mạnh, văn minh.

Mừng Xuân Mậu Tuất - 2018, mừng Đảng quang vinh, mừng đất nước đổi mới và hội nhập quốc tế, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai kính chúc toàn thể đồng bào, cán bộ, công chức, đảng viên, sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân và kiều bào Đồng Nai đang định cư, học tập và làm việc ở nước ngoài năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Chào thân ái và quyết thắng!

 

TỈNH ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQ VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 

 Đức Thể (ghi)