Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Thu ngân sách năm 2017 trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn

Đăng ngày: 13/12/2017
​Theo báo cáo của UBND tỉnh, mặc dù đánh giá tổng thể thu ngân sách nhà nước vượt 1% dự toán nhưng thu từ 3 khu vực chính là thu từ DNNN TW chỉ đạt 69%, thu từ khu vực DNNN địa phương đạt 80% và doanh ngiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 88%.

​       Các khoản thu trên chưa đạt dự toán, thực tế có nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân k​hách quan.

Về chủ quan, dự toán thu năm 2017 của các khu vực này, Chính phủ và Bộ Tài chính giao chỉ tiêu cho Đồng Nai ở mức rất cao so với thực hiện năm 2016: thu nội địa giao tăng 23%; khu vực DNNN TW giao tăng 41%; DNNN địa phương giao tăng 37% và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giao tăng 23%, cao hơn nhiều so với chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (đạt 8%) và tỷ lệ lạm phát (trong giới hạn 4%).

Về nguyên nhân khách quan, mặc dù kinh tế có khởi sắc nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. Việc cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp nhà nước còn chậm. Tình hình sản xuất kinh doanh của một số tập đoàn, tổng công ty trong lĩnh vực sản xuất có đóng góp lớn vào ngân sách nhà nước năm nay gặp nhiều khó khăn như các doanh nghiệp Điện lực dầu khí giảm nộp do tạm ngưng sản xuất để bảo trì máy móc, DN viễn thông không phát sinh nộp thuế GTGT do thuế GTGT của công ty mẹ phân bổ đầu vào quá lớn…Bên cạnh đó, hàng năm số doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đi vào hoạt động có tăng nhưng số nộp ngân sách không đáng kể vì hầu hết là doanh nghiệp xuất khẩu (không nộp thuế GTGT), thời gian ưu đãi thuế TNDN còn kéo dài nhiều năm…

Theo quyết định của Bộ Tài chính, dự toán thu NSNN năm 2018 trên địa bàn tỉnh được giao là 53.849 tỷ đồng (tăng 11% so với năm 2017), trong đó thu nội địa là 38.349 tỷ đồng (tăng 14% so với năm 2017). Do đó, để thực hiện đảm bảo dự toán thu ngân sách năm 2018, một số giải pháp cần tập trung thực hiện trong năm như tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng, tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách; phân tích sâu nguyên nhân các khoản thu chưa đạt dự toán như đã nêu trên để xây dựng kế hoạch và biện pháp thu ngân sách năm 2018 cụ thể trên từng địa bàn; quyết liệt trong công tác thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu trong năm 2018 không phát sinh nợ mới; …


Lê Lài