Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Thường trực HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ 600

Đăng ngày: 30/01/2018
​Vừa qua, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do ông Phạm Ngọc Tuấn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Quản lý rừng phòng  hộ 600 về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ 600 quản lý. 

​    Qua khảo sát, giám sát công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ 600 quản lý, cho thấy trong thời gian qua công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng đạt được một số kết quả tích cực, tỷ lệ che phủ rừng luôn ổn định đạt 29,76% theo mục tiêu Nghị quyết đề ra; các ngành, các địa phương và các đơn vị chủ rừng đã triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương và địa phương như: việc xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ phát triển rừng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh được kịp thời và dần đi vào ổn định, góp phần đẩy nhanh chủ trương xã hội hóa về giao rừng, trồng rừng và bảo vệ rừng tạo việc làm, nâng cao thu nhập, từng bước cải thiện đời sống người dân; sử dụng hiệu quả, bền vững diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện có theo mục tiêu quy hoạch và quy chế quản lý của từng loại rừng.

IMG_1896.JPG
 Ông Phạm Ngọc Tuấn - PCT HĐND tỉnh phát biểu tại buổi giám sát

    Công tác quản lý sử dụng đất đai, đã lập hồ cấp giấy CNQSDĐ đạt 94,42%; lập hồ sơ quản lý các thửa đất đạt 91,28%; thực hiện cắm mốc được 403/423 mốc. Công tác giao khoán thực hiện 2.156,7 ha, với 1.510 hợp đồng; công tác quản lý rừng tự nhiên được đảm bảo, rừng sinh trưởng phát triển ổn định, độ che phủ ngày càng được nâng cao, đảm bảo chức năng phòng hộ khu vực; rừng trồng được thực hiện giao khoán đất cho hộ gia đình, cá nhân trồng, chăm sóc và bảo vệ theo các dự án, phương án được duyệt góp phần nâng cao năng xuất, chất lượng và phát huy giá trị của từng loại rừng.

    Công tác tuần tra bảo vệ rừng được thực hiện tương đối tốt, kịp thời lập hồ sơ ban đầu và chuyển giao các cơ quan và địa phương xử lý theo quy định. Công tác phòng chống cháy rừng được củng cố và hoạt động có hiệu quả, thường xuyên bám sát thực tế hiện trường và duy trì tốt chế độ kiểm tra, giám sát; phối hợp với lực lượng địa phương các xã đảm bảo tốt công tác tuần tra gác rừng.

    Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh nói chung và đối với Ban QLRPH 600 nói riêng còn một số hạn chế sau: UBND các xã chưa nắm chắc hiện trạng sử dụng đất ở thực địa, như số hộ nhận khoán rừng phòng hộ, rừng sản xuất; mật độ, cự ly, loại cây trồng. Công tác kiểm tra, đánh giá hàng năm đối với sự phát triển của từng loại cây trồng được giao khoán theo kế hoạch, quy hoạch còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, các lực lượng chức năng trong điều tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng thiếu chặt chẽ, chưa đồng bộ, còn nhiều hộ gia đình, cá nhân vi phạm hợp đồng giao khoán, tranh chấp đất lâm nghiệp; việc xử lý các vụ việc vi phạm còn kéo dài, cụ thể UBND xã Phú An còn 27 vụ, UBND xã Nam Cát Tiên còn 11 vụ. Công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện chưa chặt chẽ dẫn đến còn tình trạng sang nhượng đất trái phép; chưa thường xuyên theo dõi việc thực hiện các quy định về giao đất, giao rừng và khoán bảo vệ rừng cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn; một số diện tích đất còn tranh chấp, chồng lấn giữa Ban QLRPH 600 và người dân chưa được giải quyết kịp thời, còn một số hộ dân được cấp giấy CNQSDĐ trùng với diện tích do Ban QLRPH 600 quản lý. Việc lập hợp đồng giao khoán còn thiếu chặt chẽ, nội dung chưa đầy đủ; còn chậm trễ trong việc rà soát củng cố bổ sung hợp đồng giao khoán cũng như việc chuyển từ hợp đồng theo Nghị định số 01/NĐ-CP sang Nghị định số 135/NĐ-CP của Chính phủ theo phương án được duyệt. Công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện hợp đồng giao khoán chưa kịp thời, dẫn đến còn tình trạng vi phạm hợp đồng. Cụ thể: từ năm 2011 đến 2017, có 41 trường hợp vi phạm hợp đồng giao khoán, trong đó có 23 vụ xây nhà, công trình trên đất lâm nghiệp; 09 vụ khai thác cây rừng trồng; 09 vụ hủy hoại cây gỗ lớn. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, sử dụng rừng và đất lâm nghiệp chưa thường xuyên và chặt chẽ dẫn đến mô hình, mật độ trồng rừng và việc sử dụng đất lâm nghiệp chưa đạt kế hoạch đề ra.

    Kết thúc buổi làm việc, Đoàn giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác quản lý. bảo vệ và phát triển rừng của Ban Quản lý rừng phòng  hộ 600, đồng thời đề nghị một số đơn vị có liên quan cần khắc phục những hạn chế đã nêu ở trên và kiến nghị một số nội dung như sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; tổ chức quản lý diện tích đất lâm nghiệp, ranh giới các khu rừng, các hoạt động bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý đất đai, thường xuyên phối hợp với cơ quan liên quan giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc cho người dân; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng chức năng trong điều tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; xử lý kịp thời hộ gia đình, cá nhân vi phạm về quản lý bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật, nhất là những vụ việc vi phạm kéo dài, cụ thể: UBND xã Phú An còn 27 vụ, UBND xã Nam Cát Tiên còn 11 vụ. Tổ chức rà soát việc lập hợp đồng giao khoán, bảo đảm nội dung chặt chẽ, minh bạch, đầy đủ nhằm bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của các bên, hạn chế thấp nhất các trường hợp vi phạm hợp đồng; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ rà soát, củng cố bổ sung hợp đồng giao khoán cũng như việc thực hiện chuyển đổi từ hợp đồng giao khoán theo Nghị định số 01/CP sang Nghị định số 135/ND-CP của Chính phủ theo phương án đã được duyệt. Triển khai thực nghiêm các nội dung theo Kết luận thanh tra số 210/KL-STNMT ngày 25/7/2013 của Sở TN&MT, nhất là đối với việc rà soát hiện trạng sử dụng đất lập thủ tục gửi Sở TN&MT thẩm định trình UBND tỉnh xem xét theo chủ trương chấp thuận không thu hồi 26 giấy CNQSDĐ UBND huyện Tân Phú đã cấp cho 13 hộ dân tại xã Phú An (văn bản số 8739/UBND-CNN ngày 21/9/2016 của UBND tỉnh)…

    Xuân Huyên