Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ lần thứ 13

Đăng ngày: 23/03/2018
  ​Ngày 20 tháng 3 năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đã tiến hành họp phiên thường kỳ lần thứ 13 để đánh giá kết quả hoạt động của HĐND tỉnh từ sau phiên họp thứ 12 đến hết quý I năm 2018 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong 9 tháng cuối năm 2018.​

Qua ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu tham dự, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá, từ sau phiên họp thứ 12 (tổ chức tháng 11/2017), Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nội dung theo chương trình, kế hoạch đề ra. Thường trực HĐND tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hòa, phối hợp và đôn đốc hoạt động các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Một số kết quả nổi bật như: Đã tổ chức thành công kỳ họp thứ 5 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2017 với 24 nghị quyết được ban hành làm cơ sở cho công tác quản lý điều hành nhà nước tại địa phương; chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức 31 cuộc kiểm tra, khảo sát, giám sát về 12 nội dung (tăng 47,6% số cuộc và 71,4% số nội dung so với cùng kỳ năm 2017); tiếp 11 lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị, qua đó, tiếp nhận và xử lý 131/131 đơn (đạt tỷ lệ 100%); tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh và tổng hợp, chuyển 43 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện và cấp Trung ương đến Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh để chỉ đạo xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri; xem xét, cho ý kiến đối với 10 nội dung UBND tỉnh trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện để đánh giá kết quả phối hợp năm 2017 và đề ra chương trình phối hợp trong năm 2018 …

ong Quoc Hung.jpg
Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Để hoàn thành tốt chương trình hoạt động năm 2018, Thường trực HĐND tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong 9 tháng cuối năm 2018 như sau:

Về hoạt động tổ chức kỳ họp: Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh căn cứ Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND về việc thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2018 để phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh tổ chức các kỳ họp của HĐND đảm bảo đúng quy định của pháp luật, làm cơ sở cho công tác quản lý, điều hành nhà nước ở địa phương. Trong đó, chú trọng đảm bảo quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh và các sở, ngành trong việc xem xét, cho ý kiến về đề nghị xây dựng nghị quyết và thẩm tra các nội dung trình kỳ họp. Thời gian gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết về Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBMTTQVN tỉnh chậm nhất 25 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp để thực hiện thẩm tra, giám sát phản biện xã hội trước khi trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến.

Ong Son Hung.jpg 
 Ông Nguyễn Sơn Hùng - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh kết luận phiên họp
 

Về hoạt động khảo sát, giám sát: Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với HĐND cấp huyện, UBND, UBMTTQVN tỉnh căn cứ chương trình giám sát năm 2018, các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh, của cử tri, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân để tổ chức hoạt động khảo sát, giám sát đảm bảo hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh trùng lắp về nội dung, thời gian, địa điểm. Nội dung giám sát phải thực sự phục vụ hoạt động của HĐND và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với tình hình thực tiễn, là những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm. Các kiến nghị giám sát phải thực tế, xác đáng, không kiến nghị chung chung. Tổ chức hoàn thành chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2018 trước ngày 21/5/2018. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện các kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh theo quy định. 

Về hoạt động tiếp xúc cử tri: Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện trong việc tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh, tùy tình hình và yêu cầu thực tế, Thường trực HĐND tỉnh chọn lựa nội dung và phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề. Phối hợp với UBND tỉnh trong việc chuyển và xử lý, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh theo quy định; nâng cao chất lượng trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trên cơ sở đó, Thường trực HĐND,  Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND tỉnh. 

Về hoạt động tiếp công dân và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo: Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu tỉnh tiếp tục thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh và Tổ đại biểu HĐND tỉnh. Trong quý II, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân của UBND tỉnh. Đề nghị các Tổ đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, lựa chọn các nội dung đơn, thư khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài trên địa bàn để tổ chức khảo sát, giám sát.

Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp Ban Công tác đại biểu sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn cho đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đồng Nai năm 2018 từ ngày 10 đến hết buổi sáng ngày 11 tháng 4 năm 2018 nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND cũng như hoạt động của đại biểu HĐND các cấp tỉnh Đồng Nai, trang bị cho đại biểu những kiến thức và kỹ năng giám sát chuyên sâu về một số chuyên đề. Hình thức truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai. 

Tuyết Anh