Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Thường trực HĐND tỉnh khóa IX họp phiên thứ 15

Đăng ngày: 25/06/2018
​Ngày 21/6/2018, Thường trực HĐND tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành họp phiên thường kỳ lần thứ 15 tại Trụ sở khối nhà nước tỉnh. Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện thông báo kết luận phiên họp Thường trực HĐND tỉnh lần thứ 14; giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 103/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; chuẩn bị phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và lưu ý một số nội dung tập trung chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh; xem xét, cho ý kiến 01 nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND.

​Qua ý kiến thảo luận, góp ý của các đại biểu tham dự, đồng chí Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận các nội dung như sau: 

Trong tháng 6, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nội dung tại thông báo kết luận phiên họp thứ 14 của Thường trực HĐND tỉnh và các nhiệm vụ khác theo quy chế hoạt động của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh phát huy vai trò trách nhiệm trong điều hòa, phối hợp và đôn đốc hoạt động các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong hoạt động giám sát; tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo; cho ý kiến về các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND và chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. Qua đó, Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã thực hiện hoàn thành chương trình giám sát trong 6 tháng đầu năm 2018 đề ra (trong 6 tháng đầu năm 2018 đã tổ chức 75 cuộc khảo sát giám sát về 29 nội dung) và phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh tập trung chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 6 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 HĐND tỉnh như: Phối hợp với UBND tỉnh xây dựng và thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; phối hợp UBMTTQVN tỉnh tổ chức phản biện xã hội đối với 02 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; phối hợp UBND tỉnh tham mưu Đảng đoàn HĐND và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy 03 nội dung quan trọng trước khi trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh; phối hợp tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

chu cuong phien hop 15.JPG 
 Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp thứ 15 Thường trực HĐND tỉnh
 

Về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, thống nhất với kết quả giám sát của các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kiến nghị của cử tri chưa thực hiện hoàn thành và báo cáo kết quả về Thường trực HĐND tỉnh tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh. Đồng thời, đề nghị các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc địa bàn phụ trách; qua đó, góp phần giải quyết tốt và hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp kéo dài trên địa bàn; đáp ứng yêu cầu chính đáng của cử tri và nhân dân trong tỉnh. 

Về việc thực hiện Nghị quyết số 103/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh, đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh và UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành tổ chức thực hiện hoàn thành các lời hứa chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh; báo cáo kết quả tại các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh.

Về chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thành các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết gửi Thường trực HĐND tỉnh để chuẩn bị tài liệu kỳ họp gửi đại biểu HĐND tỉnh đảm bảo thời gian quy định. Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh dự kiến sẽ tổ chức vào phiên họp buổi chiều ngày thứ 2 và phiên họp buổi sáng ngày thứ 3 của kỳ họp; trong đó, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý đại biểu HĐND tỉnh đặt câu hỏi ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề cần chất vấn; người trả lời chất vấn phải trả lời cụ thể, rõ ràng, đi thẳng vào nội dung được hỏi, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các giải pháp khắc phục. Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND, các Ban HĐND với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện để đánh giá kết quả phối hợp trong 6 tháng đầu năm 2018, trong đó có đánh giá kết quả trong phối hợp tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh và đề ra giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế và phương hướng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2018.

Về nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp, thống nhất phê duyệt danh sách 10 chợ nông thôn ưu tiên hỗ trợ kinh phí nhà nước đầu tư năm 2018 theo thẩm quyền của Thường trực HĐND tỉnh. Riêng đối với đề nghị bổ sung Chợ Suối Tre, thị xã Long Khánh vào danh sách chợ nông thôn được hỗ trợ kinh phí nhà nước đầu tư xây dựng giai đoạn 2016-2020 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, do đó đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo đúng thủ tục, quy trình quy định.

Giao Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu theo dõi việc triển khai kết luận này để có cơ sở đánh giá tại các cuộc họp tiếp theo.

Tuyết Anh