Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tình hình kinh tế xã hội 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Trảng Bom

Đăng ngày: 22/07/2018
​  Trong 6 tháng đầu năm 2018, trong tình hình khó khăn chung của cả nước, của tỉnh, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Huyện ủy, sự giám sát tạo điều kiện của HĐND, sự điều hành kịp thời của UBND huyện Trảng Bom và ̀ sự nổ lực của các ngành địa phương tình hình phát triển kinh tế của huyện Trảng Bom tiếp tục đạt mức tăng trưởng.  
 

​  Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 13,6% so với cùng kỳ, giá trị ngành dịch vụ đạt 6.879,2 tỷ tăng 16,6% so với cùng kỳ. Ước thu ngân sách đạt 554,663 tỷ đồng, đạt 53,17% dự toán tỉnh, ước chi ngân sách đạt 46,63% dự toán tỉnh. Việc đầu tư xây dựng nông thôn mới được tập trung thực hiện, an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Bên cạnh đó, vẫn còn có những hạn chế như: giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt thấp, giá cả đầu ra không ổn định, việc triển khai dự án cánh đồng lớn còn gặp khó khăn, chậm. Thu ngân sách tuy đạt trên 50% dự toán tỉnh, huyện nhưng có hai khoản thu đạt thấp và khó khăn, trong đó có khoản thu tiền sử dụng đất và các khoản thu để lại huyện điều tiết 100%, phần nào ảnh hưởng đến cân đối chi ngân sách địa phương. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, khoáng sản vẫn xảy ra, chậm được xử lý. Tình hình nợ bảo hiểm của các doanh nghiêp nước ngoài tại các khu công nghiệp trên địa bàn, tình hình đình công, lãng công, gây rối trật tự công cộng, tội phạm ma túy có chiều hướng tăng. Tình hình an ninh công nhân, an toàn tôn giáo có lúc còn diễn biến phức tạp.

  Để thực hiện đạt các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra cũng như khắc phục những khó khăn, hạn chế trên, Huyện Trảng Bom tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 như: Xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả cao năm 2018, tiếp tục kiểm tra kết quả thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện, tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất và các khoản thu chiếm tỷ trọng lớn, chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 đúng kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ hệ thống điện phục vụ dự án cánh đồng mẫu lớn tại An Viễn, Để thực hiện đạt các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra cũng như khắc phục những khó khăn, hạn chế trên, Huyện Trảng Bom tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 như: Xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển nông nghiệp và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả cao năm 2018, tiếp tục kiểm tra kết quả thực hiện bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện, tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất và các khoản thu chiếm tỷ trọng lớn, chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 đúng kế hoạch, đẩy nhanh tiến độ hệ thống điện phục vụ dự án cánh đồng mẫu lớn tại An Viễn,  tiếp tục xử lý khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ bồi thường, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án trên địa bàn huyện, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn huyện theo đúng quy định; tăng cường công tác giám sát dịch bệnh phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm, tổ chức đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho người lao động tại địa phương; thực hiện tốt công tác quản lý về tôn giáo, tăng cường nắm chắc tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật./.

 

Ngọc Diệp