Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Tiếp tục cung cấp Báo Đại biểu Nhân dân cho HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 17/12/2017
​Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất chủ trương tiếp tục cung cấp Báo Đại biểu Nhân dân cho HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh từ 01/01/201​8.

​     Báo Đại biểu Nhân dân – Tiếng nói của Quốc hội, diễn đàn của Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cử tri hiện là tờ báo phát hành hàng ngày và có nhiều nội dung phản ánh, phân tích, trao đổi và cung cấp thông tin về hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Đồng thời, là tài liệu quan trọng giúp cho việc học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các cơ quan dân cử. 

350p1.jpg
​  Ảnh:  Báo Đại biểu Nhân dân - Tài liệu quan trọng của đại biểu dân cử

      Năm 2017, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất chủ trương cung cấp Báo Đại biểu nhân dân đến đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đã tạo điều kiện cho đại biểu HĐND các cấp nghiên cứu, học tập kinh nghiệm và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử.

​     Đồng thời, nhằm đảm bảo sự thống nhất trong việc cung cấp Báo Đại biểu nhân dân đến đại biểu HĐND các cấp, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất việc cung cấp Báo Đại biểu Nhân dân cho đại biểu HĐND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh năm 2018 tới các đối tượng sau:

​     - Cấp tỉnh: Đại biểu HĐND cấp tỉnh.

​    - Cấp huyện: Thường trực HĐND, Phó các Ban HĐND, Tổ trưởng các Tổ đại biểu HĐND cấp huyện.

​     - Cấp xã: Thường trực và Trưởng các Ban HĐND cấp xã.

​     Thời gian bắt đầu thực hiện việc cung cấp Báo Đại biểu Nhân dân từ ngày 01/01/2018 và Văn phòng HĐND tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Báo Đại biểu Nhân dân và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo việc phát hành Báo Đại biểu Nhân dân được kịp thời, hiệu quả và đúng quy định./.

    Tuấn Anh