Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Tiếp tục khuyến khích cử tri và nhân dân phản ánh, kiến nghị đến HĐND tỉnh

Đăng ngày: 27/07/2017
​   Từ năm 2012 đến nay, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã lãnh đạo HĐND tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đặc biệt thực hiện tốt chức năng giám sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, không ngừng đổi mới phương thức tiếp nhận, lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân; đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân.
 
   Các tổ chức HĐND tỉnh đã tổ chức 32 cuộc giám sát về kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, công tác tiếp nhận, điều tra, xử lý các loại tội phạm, tin báo tội phạm, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo về tư pháp tại Công an, Tòa án, Viện kiểm sát và Thi hành án dân sự 02 cấp; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát theo đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri…Qua đó, đã có những kiến nghị phù hợp, giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế, tồn tại và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  Đảng đoàn lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBMTTQ VN tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước sau các kỳ họp HĐND tỉnh để phổ biến và giải thích các nghị quyết của HĐND, vận động nhân dân thực hiện; đồng thời thu thập và phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền. HĐND tỉnh đã tổ chức cho đại biểu tiếp xúc 19 đợt trước, sau các kỳ họp HĐND tỉnh và 05 hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề. Qua tổng hợp, đã ghi nhận 11.430 lượt ý kiến phát biểu của cử tri, trong đó có 1.253 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh liên quan đến hoạt động của HĐND, UBND các cấp và các vấn đề về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh; đặc biệt có một số nội dung cử tri phản ánh về thái độ phục vụ của các y, bác sĩ; việc thực thi nhiệm vụ của CBCC cấp xã khi hướng dẫn giải thích cho công dân thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là việc đăng ký quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp về đất đai và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí…
  Trong quá trình tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND tỉnh luôn trình bày tóm tắt, ngắn gọn các nội dung báo cáo để dành nhiều thời gian, tạo điều kiện để lắng nghe cử tri trình bày những tâm tư, nguyên vọng của mình; gặp gỡ, trao đổi riêng với cử tri đối với những ý kiến mang tính chất cá nhân sau khi kết thúc hội nghị. Bên cạnh đó, Đảng đoàn HĐND tỉnh còn lãnh đạo Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc theo dõi, giám sát các cơ quan có thẩm quyền  trong việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại địa phương, đặc biệt đối với những ý kiến cử tri kiến nghị nhiều lần để có cơ sở thông báo kết quả đến cử tri tại đợt tiếp xúc cử tri tiếp theo. Từ đó, đã tạo được sự đồng thuận, tin tưởng cho cử tri đối với các đại biểu HĐND tỉnh nói riêng và HĐND tỉnh nói chung, khuyến khích người dân tích cực phản ánh, kiến nghị đối với những nội dung mình quan tâm.
IMG_2645.JPG
Cử tri Trảng Bom trình bày tâm tư, nguyện vọng của mình đến
các đại biểu HĐND tỉnh tại buổi tiếp xúc cử tri
 
  Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh thực hiện nghiêm hoạt động tiếp công dân. Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh thực hiện tiếp công dân vào ngày thứ sáu hàng tuần tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân tại địa bàn ứng cử. Lịch tiếp công dân được công khai trên các phương tiện thông tin để cử tri và nhân dân biết, liên hệ. Từ năm 2012 đến nay, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp 356 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị (39 lượt tập thể và 317 lượt cá nhân) và tiếp nhận 2.710 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến việc tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chính sách bồi thường, hỗ trợ, cấp đất tái định cư, công tác điều tra, truy tố, xét xử, công tác thi hành án, đề nghị kháng cáo đối với các bản án đã có hiệu lực; tố cáo, phản ánh liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của giáo viên và việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức UBND các cấp, Tòa án nhân dân, Thi hành án dân sự, công an, viện kiểm sát các cấp trên địa bàn tỉnh…Kết quả, đã xử lý 2.710/2.710 đơn, trong đó, chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời cho công dân 992 đơn; có văn bản trả lời, hướng dẫn cho công dân 148 đơn; lưu không xử lý 1.570 đơn do có nội dung trùng, đơn đã được giải quyết, đơn gửi đến đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền, đơn nặc danh, đơn chữ ký sao chụp.
  Trong thời gian tới, Đảng đoàn HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện tinh thần nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đến toàn thể các Thành viên Đảng đoàn và đối tượng thuộc sự lãnh đạo của Đảng đoàn, đảm bảo thực hiện theo nội dung và yêu cầu kế hoạch của Đảng đoàn HĐND tỉnh đã đề ra; lãnh đạo HĐND tỉnh nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, đặc biệt đổi mới phương thực hoạt động để tạo sự thuận lợi tối đa cho cử tri và nhân dân phản ánh, kiến nghị đến HĐND tỉnh; đồng thời truyền tải, theo dõi, giám sát kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền và thông tin cho cử tri, nhân dân được biết./.

 

  Ngọc Diệp