Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Tính đến tháng 6 năm 2019, Đồng Nai đạt 8 bác sĩ/vạn dân

Đăng ngày: 16/08/2019
  ​Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh vừa qua đã có buổi giám sát đối với Sở Y tế (ngày 02/8/2019) về việc thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Đồng Nai. Qua đó cho thấy, từ khi ban hành Nghị quyết cho đến nay, toàn tỉnh đã tuyển mới 824 bác sĩ, cử nhân y tế và dược sĩ đại học (công lập), nâng tỷ lệ bác sĩ/vạn dân từ 7,2 bác sĩ/vạn dân vào cuối năm 2016 lên 8 bác sĩ/vạn dân hiện nay.
 

Thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017 - 2020 (Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016), Sở Y tế đã tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế bằng nhiều hình thức như: Đăng lên website của Sở Y tế; Bản tin sức khỏe; các phương tiện truyền thông; niêm yết công khai tại trụ sở làm việc; phổ biến tại cuộc họp giao ban hàng tháng của ngành y tế.

Từ năm 2017 đến tháng 6 năm 2019, toàn tỉnh đã tuyển mới 824 bác sĩ, cử nhân y tế và dược sĩ đại học (trong đó: 594 bác sĩ, 179 cử nhân y tế, 51 dược sĩ đại học). Hiện nay, ngành y tế đang cần bổ sung 450 bác sĩ, cử nhân y tế và dược sĩ đại học để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh (329 bác sĩ, 89 cử nhân y tế, 32 dược sĩ đại học). Trong 594 bác sĩ được tuyển mới, có 124 bác sĩ nhận chế độ thu hút của tỉnh với số tiền là 16.520.200.000 đồng (bao gồm tiền thu hút một lần và các quyền lợi đi kèm về nhà ở, bác sĩ là nữ); đến nay, 100% các bác sĩ nhận chế độ thu hút đều yên tâm công tác, không có trường hợp vi phạm cam kết. Đồng thời, thực hiện hỗ trợ thường xuyên cho khoảng 800 bác sĩ/năm theo quy định với tổng kinh phí là 42.874.000.000 đồng. Năm 2018, có 06/06 bác sĩ nhận chế độ hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú của tỉnh tốt nghiệp (tỷ lệ 100%).

IMG_3344.JPG

Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ phát biểu tại buổi giám sát

Bên cạnh đó, để thu hút và giữ chân các bác sĩ về công tác tại đơn vị, ngoài chính sách thu hút, hỗ trợ của tỉnh đã có 8/26 đơn vị trực thuộc Sở Y tế ban hành thêm chế độ thu hút và 22/26 đơn vị ban hành thêm chế độ tăng thu nhập hàng tháng được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, việc thực hiện chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế cũng còn một số khó khăn, hạn chế. Mặc dù đội ngũ bác sĩ giai đoạn 2017 - 2019 có tăng nhưng số lượng bác sĩ nghỉ việc còn khá cao (232 bác sĩ) nên chưa đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh (nhu cầu cần bổ sung 329 bác sĩ). Nguyên nhân chính khiến bác sĩ nghỉ việc là do mức thu nhập của các bác sĩ tại các cơ sở y tế công lập còn thấp so với các cơ sở y tế tư nhân; điều kiện cơ sở vật chất, môi trường làm việc ở một số cơ sở y tế công lập, đặc biệt là các Trung tâm Y tế tuyến huyện còn khó khăn.

Một số cơ sở y tế công lập có số lượng bác sĩ được tuyển mới đủ điều kiện nhưng nhận chế độ thu hút còn thấp như: Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai 10/49 bác sĩ (tỷ lệ 20,41%); hầu hết các Bệnh viện, Trung tâm Y tế tuyến huyện đều được hưởng chính sách thu hút bác sĩ theo Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND nhưng chỉ có 34/123 bác sĩ (27%) tuyển mới về tuyến huyện tham gia chính sách thu hút. Nguyên nhân do các bác sĩ không muốn bị ràng buộc vì kinh phí đền bù khi nghỉ việc, chuyển công tác quá cao.

Một số đơn vị trước đây thuộc đối tượng thu hút, hỗ trợ (Trung tâm phòng chống HIV/AIDS; Trung tâm Y tế dự phòng) nhưng từ khi sáp nhập vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thì không được nhận chế độ hỗ trợ theo quy định do thay đổi tên đơn vị, ảnh hưởng đến quyền lợi của các đối tượng.

IMG_3395.JPG


Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng Ban VHXH, Trưởng Đoàn giám sát kết luận

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn tỉnh, Đoàn giám sát đã kiến nghị Sở Y tế cần quan tâm hơn nữa trong việc tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, hỗ trợ viên chức, nhân viên ngành y tế, cụ thể: Triển khai rà soát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 để có giải pháp tham mưu xây dựng chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực ngành y tế trong giai đoạn tiếp theo cho phù hợp; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách về thu hút, hỗ trợ để các đối tượng biết và đăng ký tham gia; xem xét, tham mưu xây dựng cơ chế về tổ chức, quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở y tế công lập, từng bước tiến tới tự chủ, tự chịu trách toàn diện, góp phần nâng cao thu nhập cho đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế công lập, từ đó, giúp giảm số lượng bác sĩ có tay nghề cao, thâm niên công tác xin nghỉ việc, chuyển công tác. Quan tâm rà soát, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở y tế công lập, đặc biệt là các Trung tâm Y tế tuyến huyện để tạo môi trường làm việc tốt cho bác sĩ, nhân viên y tế và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân.

Đức Thể