Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tỉnh Đồng Nai chuẩn bị thí điểm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 – 2020

Đăng ngày: 29/12/2018
​Tiêu chuẩn kiểu mẫu đối với  03 tiêu chí gồm Môi trường cảnh quan (môi trường xanh, sạch, trong lành, cảnh quan ngăn nắp, sáng đẹp), văn hóa ( gia đình hòa thuận, thực hiện nếp sống văn minh), an ninh trật tự và an toàn xã hội (nhận thức và chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu dân cư, và phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh).

DSC07315.JPG
Nông thôn mới kiểu mẫu phải đạt tiêu chí môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Hồ Gia Măng huyện Xuân Lộc


Với mục đích tiếp tục tạo bước phát triển mới trong xây dựng nông thôn; đặc biệt là để góp phần tạo diện mạo nông thôn khang trang, sạch đẹp, an toàn.Góp phần hiện thực hóa các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới phát triển ổn định và bền vững;Từng bước xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Đồng thời,để phát huy vai trò tổ chức, dẫn dắt trong thực hiện của Ban Phát triển ấp và vai trò của từng hộ gia đình trong xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Yêu cầu đặt ra là đánh giá rõ hiện trạng về điều kiệntự nhiên,kinh tế xã hội và mức độ đạt được đối với những lĩnh vực được chọn làm nông thôn mới kiểu mẫu. Việc xây dựng phương pháp thực hiện cần xác định rõ mô hình kiểu mẫu và các giải pháp cụ thể đảm bảo tính khả thi trong thực hiện; xác định các bước triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế và thực hiện với tinh thần chủ động, quyết tâm, quyết liệt.

Trên cơ sở đó, mẫu mô hình được lựa chọn gọi là Khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn. Khu dân cư thực hiện Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu phải đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn khu dân cư. Cụ thể đạt tiêu chuẩn kiểu mẫu đối với  03 tiêu chí gồm Môi trường cảnh quan (môi trường xanh, sạch, trong lành, cảnh quan ngăn nắp, sáng đẹp), văn hóa ( gia đình hòa thuận, thực hiện nếp sống văn minh), an ninh trật tự và an toàn xã hội (nhận thức và chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu dân cư, và phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh).

Để triển khai thực hiện mô hình này, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức xây dựng và ban hành bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tạm thời; ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí. Sau đó sẽ chọn khu dân cư để thí điểm thực hiện khu dân cư nông thôn kiểu mẫu; chọn 4 khu dân cư tại 4 xã của 4 huyện; Tổ chức tuyên truyền để mọi đối tượng tích cực tham gia xây dựng Khu dân cứ; Khảo sát thực trạng, lập phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, lấy ý kiến của nhân dân và hoàn chỉnh phương án; Phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện phương án xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; Công bố khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Cuối cùng là nhân rộng mô hình Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Lộ trình thực hiện trong năm 2018 đã hoàn thành việc ban hành Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tạm thời của tỉnh giai đoạn 2018-2020. Đối với giai đoạn 2019-2020 sẽ hoàn thành thực hiện thí điểm đối với 4 khu dân cư kiểu mẫu được chọn. Và đến năm 2020 sẽ tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình.

Kim Chung​