Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tỉnh Đồng Nai chuẩn bị triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiếu số giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 "

Đăng ngày: 29/12/2018
​Từ nay đến năm 2020 phải huy động ít nhất 25% trẻ em người dân tộc thiểu số độ tuổi nhà trẻ, 65% trẻ em người dân tộc thiểu số độ tuổi mẫu giáo ra lớp; trong đó 100% trẻ em dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi; 100% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo có thể trao đổi, giao tiếp bằng tiếng Việt thành thạo trên cơ sở vẫn bảo tồn được  tiếng mẹ đẻ.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh và các huyệnd dã có sự quan tâm đầu tư rất lớn về cơ sở vật chất nhưng mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chát các cơ sở giáo dục vẫn còn hạn chế do học sinh tăng cơ học quá lớn, các trường mầm non công lập phát triển không kịp thời để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhân dân, nhất là khu vực đông dân cư, khu vực có khu công nghiệp dẫn đến phát sinh nhiều nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục chưa được cấp phép đã đi vào hoạt động hơạc nhiều nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đã được cấp phép,tiếp nhận số học sinh vượt mức quy định nhưng chưa làm thủ tục để thành lập trường mầm non tư thục. Một số huyện có địa bàn rộng, dân cư phân tán dẫn đến các trường mầm non công lậpcó nhiều điểm lẻ, không đảm bảo điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ. Trong khi đó thì, đa số các em học sinh dân tộc thiểu số mới vào lớp 1 đều sử dụng tiếng Việt nên bước đầu còn nhiều hạn chế về pát ấm, viết từ, viết câu sai vần, mau quên, nhiều học sinh còn hạn chế trong sử dụng vốn từ, phát âm từ ngữ, câu khi viết, nói không trọn vẹn, diễn đạt chưa hết ý…

Trên cơ sở đó, tỉnh Đồng Nai đề ra mục tiêu của Đề án là tăng cường tiếng Việt chotrẻ em mầm non, học sinh tiểu học, người dân tộc thiểu số,đảm bảo các em có kỹ năng cơ bản trong việc sử dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục mầm non và chương trình giáo dục tiểu học;tạo tiền đề để học tập, lĩnh hội tri thức của các cấp học tiếp theo; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển bền vững các dân tộc thiểu số, đóng góp vào sự tiến bộ và phát triển của đất nước. Bên cạnh đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các cơ sở giáo dục; bổ sung đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy học trong công tác tăng cường tiếng Việt; phối hợp với cha mẹ trẻ và cộng đồng, các nguồn lực đầu tư cho các địa phương để nâng cao chất lượng tăng cường tiếng Việt.

Đối với các mục tiêu cụ thể, thì từ nay đến năm 2020 phải huy động ít nhất 25% trẻ em người dân tộc thiểu số độ tuổi nhà trẻ, 65% trẻ em người dân tộc thiểu số độ tuổi mẫu giáo ra lớp; trong đó 100% trẻ em dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục mầm non được tập trung tăng cường tiếng Việt phù hợp theo độ tuổi; 100% trẻ trong độ tuổi mẫu giáo có thể trao đổi, giao tiếp bằng tiếng Việt thành thạo trên cơ sở vẫn bảo tồn được  tiếng mẹ đẻ.

Đến năm 2025 trẻ em người dân tộc thiểu số có ít nhất 40% độ tuổi nhà trẻ; 85% độ tuổi mẫu giáo toàn tỉnh ra lớp, 100% tại các cơ sở giáo dục mầm non được tăng cường tiếng Việt phù hợp; Huy động 100% học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số ra lớp đúng độ tuổi; hàng năm 100% học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số được tập trung tăng cường tiếng Việt; 100% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non và tiểu học dạy vùng dân tộc thiểu số được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phương pháp tổ chức hoạt động tăng cường tiếng Việt; 100% các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học có học sinh cần tăng cường tiếng Việt được bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu học tập, phần mềm phục vụ việc dạy và học.

Kim Chung​