Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017

Đăng ngày: 14/05/2018
​Sáng ngày 11/5/2018 tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018
 

​Toàn tỉnh Đồng Nai có 02 cụm và 16 khối thi đua với 138 đơn vị, địa phương. Hoạt động tham gia cụm, khối thi đua ngày càng được các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm và trở thành nội dung quan trọng trong thi đua, khen thưởng. 

 HN Tong ket phong trao TDYN 2017 - 1.jpg
Lãnh đạo tỉnh tham dự Lễ tổng kết phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2017

Tại buổi Lễ, bà Vy Vũ Hồng Thảo - Phó ban Thi đua - khen thưởng tỉnh đã báo cáo những nét nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2017 và triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Trong đó, công tác thi đua, khen thưởng đựợc các đợn vị quan tâm thực hiện đúng chương trình, kế hoạch, đăng ký thi đua từ đầu năm nên đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn thể công chức, viên chức, người lao động. Hội đồng thẩm định sáng kiến và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các đơn vị luôn được kiện toàn, củng cố và hoạt động có hiệu quả. Cán bộ công tác thi đua, khen thưởng các đơn vị thành viên luôn ổn định và phối hợp tốt với nhau trong hoạt động thi đua, khen thưởng. Việc tổ chức bình xét khen thưởng được thực hiện thường xuyên hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm. Cuối năm có ban hành hướng dẫn, tổng kết khen thưởng từ các đơn vị cấp cơ sở, đảm bảo tính công khai, dân chủ, công bằng và ưu tiên người lao động trực tiếp.

Tiêu biểu trong hoạt động cụm, khối thi đua năm 2017 là khối các đơn vị kinh tế - ngân sách (khối 4) luôn nghiêm túc triển khai và thực hiện các phong trào thi đua do tỉnh và Trung ương phát động, đã phát động triển khai nhiều phong trào chung như "Thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn", "Phong trào cải tiến lề lối phương pháp làm việc", "Phong trào xây dựng tập thể vững mạnh", "Phong trào thực hiện công tác từ thiện"... Qua đó tăng cường sự đoàn kết thống nhất, phấn đấu thi đua sôi nổi giữa cán bộ, công chức, người lao động góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

HN Tong ket phong trao TDYN 2017 -2.jpg
Đ/c Trần Trần Văn Tư - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Cờ thi đua hạng nhất
cho Văn phòng HĐND tỉnh

Tại buổi Lễ tổng kết đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 44 tập thể, Bằng khen cho 44 tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua yêu nước năm 2017 và 08 Cụm, Khối thi đua có thành tích xuất sắc trong hoạt động Cụm, Khối thi đua năm 2017. Trong đó, Văn phòng HĐND tỉnh đã xuất sắc được trao tặng Cở thi đua hạng nhất của Khối thi đua 3 do có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua yêu nước năm 2017 do đồng chí Trần Văn Tư - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng.

 HN Tong ket phong trao TDYN 2017 -3.jpg
​Đại diện các đơn vị của 2 cụm, 16 Khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2018

Cũng tại buổi Lễ tổng kết đại diện của 02 cụm và 16 khối thi đua đã thực hiện việc ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Kiếm Long