Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tỉnh Đồng Nai với việc thực hiện Đề án " Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020"

Đăng ngày: 29/12/2018
​Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “ Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ  độ lập tư thục khu vực công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020” và Kế hoạch của Ban Điều hành và Đề án 404 tỉnh về triển khai thực hiện Đề án đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập ban điều hành triển khai thự hiện Đề án gồm Hội LHPN tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên đoàn lao động, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. 

Trên cơ sở đó, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khảo sát nhu cầu hỗ trợ kiện toàn hoặc thành lập mới nhóm trẻ tại100 cơ sở giữ trẻ tư nhân và khảo sát nhu cầu gửi trẻ theo từng độ tuổi của 200 đối tượng công nhân, người dân tại phường Long Bình và xã Hóa An thành phố Biên Hòa. Kết quả khảo sát cho thấy, nhiều cơ sở đã được cấp phép hoạt động mongmuốn được hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạyhọc, đồ chơi để đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt, học tập của trẻ. Một số chủ nhóm, lớp còn hạn chế về năng lực quản lý mong muốn được hỗ trợ tậphuấn. Đa số công nhân lao động đều có nhu cầu được gửi con vào các cơ sở đảm bảo chất lượng và an toàn.Phần lớn giáo viên, người chăm sóc trẻ thiếu trình độ chuyên môn nên mong muốn được theo học các lớp nghiệp vụ ngắn hạn để cập nhật kiến thức.

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 quy định việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020.  Theo đó, hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng, sử chữa khu vệ sinh (dự toán 150 nhóm, mức hỗ trợ 40 triệu/nhóm), xây dựng, sửa chữa khu vực bếp (dự toán 113 nhóm, mức hỗ trợ 18 triệu/nhóm) và trang thiết bị dạy học (dự toán 213 nhóm, mức hỗ trợ 48 triệu/nhóm) chia đều trên địa bàn các địa phương có đông công nhân lao động. Năm 2018 hỗ trợ đầu tư 50 nhà vệ sinh, 37 nhà bếp và trang bị đồ chơi, đồng dùng cho 71 nhóm trong đó ưu tiên hỗ trợ cho 20 nhóm trên địa bàn phường Long Bình và xã Hóa An (thành phố Biên Hòa), là các đơn vị được chọn làm điểm trong giai đoạn 1.

Hội LHPN tỉnh, Sở Lao động TB&XH và Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức 48 lớp tậphuấn nâng cao năng lực cho trên 3.800 cán bộ các ngành các cấp, người quản lý, giáo viên, bảo mẫu các nhóm trẻ độc lập tư thục và các bà mẹ, người chăm sóc trẻ dưới 36 tháng tuổi tại xã Hóa An và phường Long Bình thành phố Biên Hòa . Tập trung vào các nội dung như kiến thức chăm sóc toàn diện trẻ 0-36 tháng tuổi, Luật trẻ em năm 2016, hướng dẫn chăn sóc giáo dục trẻ dưới 36 tháng tuổi ở nhóm trẻ độc lập tư thục; hướng dẫn theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện Đề án đến năm 2020; giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp, yêu thương chăm sóc trẻ cho các giáo viên, bảo mẫu và chủ nhóm trẻ.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 53 lớp bồi dưỡng cho 4.310 nhóm trưởng, giáo viên, bảo mẫu ngoài công lập. Tập trung vào các nội dung: Chăm sóc sức khỏe và vệ sinh phòng bệnh trong các cơ sở giáo dục mầm non; Nhu cầu, chế độ dinh dưỡng, nguyên tắc xây dựng thực đơn,khẩu phần cho trẻ trong trường mầm non; Bảo đảm vệ sinh thực phẩm khi chế biến các món ăn cho trẻ; Chăm sóc dinh dưỡng trẻ từ 0-72 tháng tuổi; tuyên truyền kiến thức chăm sóc,nuôi dưỡng trẻ mầm non; Dạođức nhà giáo trong giáo dục mầm non; Giao tiếp, ứng xử của giáo viên đối với trẻ mầm non; Công tác đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non; Lương tâm nghề nghiệp của người giáo viên trong môi trường giáo dục mầm non; Chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ trong trường mầm non.

Kim Chung​