Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tỉnh Đồng Nai xây dựng mô hình “Điểm tư vấn, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy”

Đăng ngày: 12/09/2018
​Tại tỉnh Đồng Nai có tổng số người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý hiện nay là 4.480 người, trong đó: Tại các cơ sở cai nghiện là 820 người, trại tạm giam, nhà tạm giữ là 204 người, đang quản lý tại các địa phương là 2.176 người, đang điều trị bằng thuốc thay thế 1.280 người