Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Tình hình biến động đại biểu HĐND 3 cấp trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 28/02/2019
​Tỉnh Đồng Nai là tỉnh loại I, có 11 đơn vị hành chinh cấp huyện, trong đó gồm 9/11 huyện, thị xã, thành phố loại I và 02/11 huyện loại II; có 171 xã, p hường, thị trấn trongd dó có 122/171 xã loại I, 44/171 xã Loại II và 05/171 xã loại III. Số lượng đại biểu HĐND ba cấp trên địa bàn tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 cho đến hết năm 2018 biến động như sau:​

29472456_2032785340311923_5133939932653420544_o (1).jpg

                      Một cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh năm 2018


Cấp tỉnh: Số lượng đại biểu được bầu theo luật định là 87, số lượng đầu nhiệm kỳ là 87, số lượng hiện nay là 86, giảm 01 đại biểu do chuyển công tác và xin thôi nhiệm vụ.

Cấp huyện có số lượng được bầu theo luật định là 429, số lượng đầu nhiệm kỳ là 426. Hiện nay có 407 đại biểu , giảm 19 trong đó bãi nhiệm 01 đại biểu; chuyển công tác 15 đại biểu, từ trần 02 đại biểu; có 01 đại biểu xin nghỉ do đi học ở nước ngoài.

Tại cấp xã, số lượng đại biểu được bầu theo luật định là 5.145; số lượng đầu nhiệm kỳ là 5.095. Hiện nay còn 4.904 đại biểu, giảm 191 so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó bãi nhiệm 10 đại biểu; chuyển công tác 127 đại biểu, từ trần 15 đại biểu, có 39 đại biểu xin thôi nhiệm vụ.

Như vậy, về số lượng đại biểu HĐND ba cấp trên địa bàn tỉnh đều giảm so với đầu nhiệm kỳ. Tổng số giảm 211 đại biểu trong đó cấp tỉnh giảm 01 đại biểu, cấp huyện giảm 19 và cấp xã giảm 191 đại biểu./.

Kim Chung