Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tình hình biến động về số lượng, chất lượng thành viên UBND các cấp của tỉnh Đồng Nai đến năm 2018

Đăng ngày: 28/02/2019
​Theo báo cáo của Sở Nội vụ, biến động về số lượng, chất lượng thành viên UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ đầu nhiệm kỳ 2016-2021 đến hết năm 2018 cụ thể như sau:

47124526_361709247934946_3943031899034746880_n.jpg

               Một cuộc họp của HĐND-UBND tỉnh Đồng Nai trong năm 2018


Tại cấp tỉnh: Số lượng bố trí theo quy định là chủ tịch, 04 Phó Chủ tịch, 19 ủy viên là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 01 Ủy viên phụ trách công an và 01 Ủy viên phụ trách quân sự. Tổng số thành viên UBND cấp tỉnh theo quy định là 26. Hiện tại có Chủ tịch, 04 Phó Chủ tịch, 19 Ủy viên thuộc các cơ quan chuyên môn (hiện còn khuyết 02 ủy viên phụ trách Tư pháp và xây dựng); Ủy viên phụ trách công an và Ủy viên phụ trách quân sự. Về trình độ chuyên môn có 15/24 sau đại học (tỉ lệ 62,5%), 09/24 trìnhđộ Đạ học ( tỉ lệ 37,5%). Trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân là 24/24 (tỉ lệ 100%).

Tại cấp huyện: Quy định chung UBND cấp huyện loại I được bố trí không quá 03 Phó Chủ tịch, huyện loại II không quá 02 Phó Chủ tịch và các Ủy viên là người đứng đấu cơ quan chuyên môn thuộc UBND, Ủy viên phụ trách công an và Ủy viên phục trách quân sự. Tổng số thành viên UBND cấp huyện theo quy định là 205. Thực tế tỉnh Đồng Nai có 09/11 huyện được bó trí 03 Phó Chủ tịch trong đó 06/11 huyện đã bố trí đủ; 03/11 huyện còn khuyết 01 Phó Chủ tịch UBND (UBND huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu và thị xã Long Khánh). 02 huyện loại II đã bố trí đủ 02 Phó Chủ tịch (Cẩm Mỹ, Thống Nhất).  Đối với việc bầu chức danh Ủy viên UBND, hiện tại một số huyện vẫn còn khuyết, cụ thể thành phố Biên Hòa khuyết 01 Ủy viên phụ trách Lao động-Thương binh và xã hội; Xuân Lộc khuyết Ủy viên phụ trách Y tế; Định Quán khuyết Ủy viên phụ trách Kinh tế hạ tầng; Long Thành khuyết Ủy viên phục tách Thanh tra, Quản lý đô thị, Lao động- Thương binh và Xã hội; Thống Nhất thiếu Ủy viên phụ trách Y tế; Tân Phú khuyết Ủy viên phụ trách Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường. Nguyên nhân khuyết là do UBND cấp huyện thực hiện công tác luân chuyển, điều động về công tác cán bộ hoặc nghỉ hưu nên các cơ quan chuyên môn ở địa phương khuyết cấp trưởng chưa kịp bổ sung. Về chất lượng, trình độ học vấn THPT 190/190; Trình độ chuyên môn Thạc sĩ 46/190; Đại học 143/190, cao đẳng 01/190. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân có 185/190; trugn cấp 05/190.

Họp báo Long Hưng tháng 7.2018.jpg

Ông Võ Văn Chánh- Ủy viên BTV TU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai phát biểu tại họp báo kinh tế xã hội tỉnh Đồng Nai trong năm 2018


Tại cấp xã: Quy định chung UBND cấp xã loại I được bố trí không quá 02 Phó Chủ tịch xã loại II và loại III được bố trí không quá 01 Phó Chủ tịch và Ủy viên phụ trách công an, Ủy viên phụ trách quân sự. Tổng số thành viên UBND cấp xã theo quy định là 806. Theo quy định 122/171 xã loại I được bố trí 02 Phó Chủ tịch và 44 xã loại II được bố trí 01 Phó Chủ tịch, 05 xã loại III được bố trí 01 Phó Chủ tịch. Thực tế hiện nay, một số xã còn khuyến Phó Chủ tịch gồm có Tân Phú 02 trường hợp, Biên Hòa 04 trường hợp, Thống Nhất 01 trường hợp, Nhơn Trạch 03 trường hợp. Đối với chức danh Ủy viên UBND xã, khuyết 06 chức danh Ủy viên phụ trách quân sự (Tân Phú 01, Biên Hòa 04, Thống Nhất 01); khuyết 06 chức danh Ủy viên phụ trách công an (Xuân Lộc 04, Biên Hòa 01, Định Quán 01). Về chất lượng: Trình độ học vấn THCS 04/766, THPT 762/766. Trình độ chuyên môn 23/766; Đại học 601/766, cao đẳng 33/766, trung cấp 109/766. Trình độ lý luận chính trị cao cấp 191/766, trung cấp 573/766, sơ cấp 02/766.

Số lượng thành viên UBND các cấp được bố trí tương đối đủ số lượng theo quy định, chỉ còn một ít địa phương khuyết chức danh UBND chưa kịp thời bổ sung nhân sự. Chất lượng thnahf viên UBND các cấp hàng năm tăng tăng nên công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ được hiệu quả. Về chất lượng, tại cấp xã hiện còn 04 trường hợp chưa tốt nghiệp trung học phổ thông (Biên Hòa 02, Cẩm Mỹ 01, Trảng Bom 01) và 02 Ủy viên UBND cấc xã có trình độ lý luận chính trị sơ cấp. Taiọ cấp huyện hiện còn 05 thành viên UBND cấp huyện có trình độ lý luận chính trị trung cấp (Tân Phú 01, Cẩm Mỹ 01, Biên Hòa 03).

So với năm 2017, chất lượng thành viên UBND  cấp huyện, cấp xã đều được nâng lên, cụ thể không còn thành viên UBND cấp huyện có trình độ chuyên môn trung cấp (năm 2017 còn 01 trường hợp), giảm 02 trường hợp thành viên UBND cấp xã chưa tốt nghiệp THPT ( năm 2017 có 06 trường hợp); Trình độ chuyên môn và chính trị của thành viên UBND cấp xã cũng tăng so với năm 2017 ( chuyên môn thạc sỹ tăng 05, cao đẳng tăng 06, trung cấp chính trị giảm 11; cao cấp tăng 40 trường hợp./.

Kim Chung​