Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tình hình phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp giữa kỳ giai đoạn 2016 – 2020

Đăng ngày: 20/09/2018
Tống số đăng ký thành lập mới là 1.752 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 15.223 tỷ đồng và 284 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 3.956 tỷ đồng.

​    Thực hiện Nghị quyết số 179/2015/NQ-HỌND ngày 11/12/2015 của Hội đồng nhận dân tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 5 năm (2016 - 2020), với nhiều chính sách thu hút các doanh nghiệp trong nước đầu tư trên địa bàn tỉnh, đến nay tổng vốn doanh nghiệp trong 2,5 năm là 93.203,3 tỷ đồng (số doanh nghiệp thành lập mới là 8.298 doanh nghiệp với vốn đăng ký 67.459 tỷ đồng, 1.283 lượt doanh nghiệp bổ sung tăng vốn 25.744,3 tỷ đồng), trong đó 6 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đăng ký thành lập mới là 1.752 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 15.223 tỷ đồng và 284 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với vốn đăng ký bổ sung là 3.956 tỷ đồng.

    Tổ chức 06 hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp hàng năm với khoảng 720 lượt doanh nghiệp tham dự. Qua các cuộc gặp gỡ doanh nghiệp, UBND tỉnh và các Sở, ban ngành đã xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình sản xuất kinh doanh và kiến nghị Bộ, ngành Trung ương đối với các kiến nghị của doanh nghiệp vượt quá thẩm quyền xử lý của tỉnh, Các doanh nghiệp và đại diện các ngân hàng trên địa bàn trao đổi, xử lý những vướng mắc về vay vốn ngân hàng.

    Ban hành động hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh và các thành viên luôn chủ động thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp, đề xuất giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình hoạt động; Một số Sở ngành của tỉnh bố trí lịch tiếp doanh nghiệp thường xuyên hàng tuần để năm thông tin, xử lý kịp thời góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nhanh chóng hơn. Ngoài việc hỗ trợ các doanh nghiệp nói chung, trong 2,5 năm qua tỉnh rất quan tâm thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa như đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý doanh nghiệp, đến nay đã mở 3 lớp khởi sự doanh nghiệp với 289 học viên dự học; rà soát, điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ, cho vay mới trả nợ cũ phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án, phương án vay vốn, đồng thời, xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các khách hàng, nhất là đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khởi sự doanh nghiệp theo quy định tại Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng, để khắc phục khó khăn cho doanh nghiệp.

    Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp bằng việc tặng phần mềm kế toán cho doanh nghiệp mới thành lập, giúp cho doanh nghiệp nâng cao năng lực, minh bạch tài chính, thuế và giảm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp mới khởi nghiệp gói Starter trị giá 2.950.000 đồng, được hướng dẫn sử dụng phần mềm kể toán cho các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tập huấn.

     Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về tín dụng, xúc tiến thương mại - xúc tiến đầu tư, khoa học công nghệ, tỉnh triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ xác nhận ưu đãi đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh. Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp được hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

    Nguyễn Bình