Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 01/2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 02/2018

Đăng ngày: 23/01/2018
​Tình hình chăn nuôi ổn định, giá heo hơi có xu hướng tăng nhẹ vào cuối năm.

​    Trong tháng 01 năm 2018, các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai gieo trồng vụ Đông Xuân, tình hình chăn nuôi ôn định, giá sản phâm chăn nuôi (heo gà) có chiều hướng tăng nhẹ do đang vào thời điểm cuối năm, công tác kiểm dịch và tiêm phòng được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình, dịch bệnh được kiểm soát; công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản được thực hiện tốt, thường xuyên, liên tục, không xảy ra dịch bệnh trên thủy sản nuôi; công tác quản lý bảo vệ và phòng chống cháy rừng thực hiện tốt, không xảy ra cháy rừng trên địa bàn; các công trình thủy lợi, công trình cấp nước tập trung hoạt động bình thường, đảm bảo cấp đủ nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân; các mô hình sản xuất tiên tiến hiệu quả đang được triển khai nhân, rộng, tuy nhiên còn chậm, nên chưa phát huy thế nạnh của địa phương đối với từng loại cây trồng, vật nuôi. Một số kết quả đạt được:

    Trong lĩnh vực trồng trọt, thực hiện việc hướng dẫn các giải pháp chăm sóc cây trồng; chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại trên cây ăn quả, cây công nghiệp và cây ngắn ngày; sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn và hiệu quả; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng nhằm bảo vệ môi trường sinh thái.

    Tình hình chăn nuôi ổn định, không phát sinh dịch bệnh trên đàn vật nuôi, giá heo hơi có xu hướng tăng nhẹ vào cuối năm, tổng đàn heo hiện nay khoảng 2,077 triệu con, trong đó chăn nuôi trang trại chiếm hơn 93,78% tổng đàn, chăn nuôi heo nhỏ lẻ chiếm 6,22% tổng đàn. số lượng heo đực giống 4.300 con; heo nái sinh sản 287.000 con; đàn trâu, bò: 78.192 con. Tổng đàn gà 19,464 triệu con, chăn nuôi trang trại chiếm 85,27% tổng đàn; đàn vịt, ngan, ngỗng: 1,1 triệu con; đàn cút: 5,1 triệu con. Cấp phát sổ chăn nuôi và báo cáo số liệu chăn nuôi. Lũy kế đến nay có 2.426 trang trại chăn nuôi đã có mã số trại và sổ theo dõi chăn nuôi hiện hữu, trong đó heo là 1.809 trang trại, Gà là 452 trang trại, cút là 72 trang trại, Vịt là 79 trang trại, Gia súc khác là14 trang trại. Công tác tiêm phòng, đã tổ chức tiêm phòng định kỳ như sau: phòng dại trên chó mèo là 13.963 con chó, 16 con mèo; phòng cúm gia cầm đối với  gà 1.120.270 con 3 vịt 317.859 con và đang tiếp tục thực hiện. Tiêm phòng bổ sung cho đàn gia gia súc, gia cầm trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa được 1.675.179 liều vác xin; cung ứng vaccine cho tiêm phòng định kỳ và tiêm bổ sung được tổng số 3.857.937 liều các loại.

    Trong tháng, ngành Nông nghiệp và PTNT đã tích cực phối họp với chính quyền địa phương, cơ quan công an, quân đội tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra; các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng được phát hiện, xử lý kịp thời mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý bảo vệ rừng. Tuy nhiên trong tháng đã phát hiện 27 vụ vi phạm, tăng 02 vụ so với tháng trước các hành vi vi phạm chủ yếu là: vi phạm các quy định chung của Nhà nước về bảo vệ rừng (09 vụ), vi phạm thủ tạc hành chính trong quản lý, sử dụng rừng (06 vụ), vi phạm quy định về quản lý bảo vệ động vật hoang dã (05 vụ); các vụ vi phạm đã được phát hiện, xử lý đúng quy định đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đến tài nguyên rừng; hướng dẫn các địa phương và đơn vị chủ rừng thực hiện phương án quản lý bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; dự án lâm sinh, cây ừồng phân tán, chi trả dịch vụ môi trường rừng được cấp thẩm quyền phê duyệt đồng thời kiểm tra diện tích 44,5 ha rừng của Ban QLRPH Tân Phú đề nghị chi trả dịch vụ môi trường rừng.

    Trong tháng 02, ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục hướng dẫn nông dân kiểm tra thường xuyên các sinh vật trên cây tiêu, điều, sầu riêng, xoài; hướng dẫn sản xuất, dự báo tình hình sinh vật hại vụ Đông Xuân 2017-2018 và các biện pháp phòng chống sinh vật hại. Phối họp với các địa phương tăng cường công tác giám sát phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn Tỉnh; chú trọng đến các bệnh cúm gia cầm H5N1, tai xanh và LMLM trên gia súc; thẩm định xây dựng mới, tái thẩm định cơ sở an toàn dịch bệnh cho các trang trại, cơ ,sở chăn nuôi gia súc, gia cầm; hoàn thành công tác tiêm phòng bệnh gia súc, gia cầm và lấy mẫu kiểm tra giám sát sau tiêm phòng. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật, giết mổ trái phép trên địa bàn, đảm bảo anh toàn vệ sinh thực phâm trước, trong và sau têt cô truyền. Triển khai thực hiện Phương an Quản lý bảo vệ và PCCR năm 2018; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch quan trắc môi trường tại các vùng nước nuôi trọng điểm trên địa bàn; kiểm tra một số ca sở nuôi theo Thông tư 51/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2014 của Bộ Nống nghiệp và PTNT; tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thủy văn, nguồn nước ở các công trình thủy lợi, công trình cấp nước tập trung nông thôn để đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt; hướng dẫn công tác quản lý, vận hành, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ở các địa phương, đơn vị; theo dõi việc lập và triển khai kế hoạch sản xuât ở các công trình thủy lợi…

   Nguyễn Bình