Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủTin nổi bật

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017

Đăng ngày: 13/07/2017
  ​Thực hiện Nhị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017, UBND tỉnh đã thực hiện giải ngân đạt 49,26% tổng nguồn vốn.

​    Sáu tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh nhìn chung có chuyển biến tích cực nhưng cũng tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2017; Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017.

IMG_8368.JPG
Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Nhơn Trạch
    

      Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã giao kế hoạch đầu tư công năm 2017 cho các ngành, UBND cấp huyện ngay từ đầu năm. Trong quá trình triển khai thực hiện, UBND tỉnh thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan liên quan và các địa phương tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư; tổ chức giám sát, đánh giá dự án đầu tư, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện giải ngân đúng tiến độ, phù hợp với kế hoạch giao và không để xảy ra nợ đọng; kịp thời hướng dẫn chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cũng như vấn đề xử lý nợ đọng trong xây dựng cơ bản,… Theo đó, các chủ đầu tư đã tập trung thực hiện, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án theo đúng kế hoạch, giải ngân đúng tiến độ. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, như sau:Tổng nguồn vốn giao đầu năm 2017 là 5.786,250 tỷ đồng; sau điều chỉnh là 5.514,195 tỷ đồng (chưa tính thu tiền sử dụng đất 320 triệu đồng), ước giải ngân 6 tháng đầu năm là 2.716,457 tỷ đồng, đạt 49,26%. Trong đó: 
    - Vốn đầu tư do UBND tỉnh trực tiếp giao đầu năm là 3.757,25 tỷ đồng; sau điều chỉnh là 3.207,195 tỷ đồng (chưa tính thu tiền sử dụng đất 320 triệu đồng), ước giải ngân 6 tháng đầu năm là 1.509,657 tỷ đồng, đạt 47,07% kế hoạch.
    - Vốn đầu tư do UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa trực tiếp giao đầu năm 2.029 tỷ đồng; sau điều chỉnh là 2.307 tỷ đồng, ước giải ngân 6 tháng đầu năm là 1.206,8 tỷ đồng, đạt 52,31% kế hoạch.
     Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, để thực hiện tốt kế hoạch đầu tư công năm 2017 trong 6 tháng cuối năm UBND tỉnh cần quan tâm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương, các chủ đầu tư tập trung huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; làm tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thực hiện theo đúng kế hoạch; đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thi công lập hồ sơ thanh toán khối lượng, giải ngân nguồn vốn, hạn chế việc dồn thanh toán vào cuối năm nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu thi công, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự án theo đúng tiến độ quy định, không để xẩy ra khiếu nại, tố cáo dẫn đến chậm trễ tiến độ thực hiện kế hoạch vốn năm 2017.

        Nguyễn Xuân Huyên