Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủThông tin KT-XH

Tình hình thu hút đầu tư và công tác đăng ký doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 13/12/2017
​    Dự kiến cả năm 2017, tổng vốn đăng ký cấp mới và bổ sung tăng vốn đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, đạt 293% kế hoạch năm, tăng 47,7% so với cùng kỳ​

    Năm 2017, tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn là 24.500 tỷ đồng (trong đó dự án Khu Trung tâm dịch vụ tại xã Hiệp Phước và xã Long Thọ của Tổng Công ty Tín Nghĩa với tổng vốn đầu tư 4.990 tỷ đồng, chiếm khoảng 29,4% tổng vốn đăng ký dự án đầu tư trong nước), đạt 245% kế hoạch năm, tăng 76,6% so với cùng kỳ năm 2016 (năm 2016 đạt 13.871 tỷ đồng). Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Ước năm 2017 thu hút vốn FDI đạt 1.500 triệu USD (trong đó vốn đăng ký cấp mới khoảng 590 triệu USD), đạt 150% kế hoạch năm, bằng 78% so với cùng kỳ; vốn giải ngân đạt khoảng 1.200 triệu USD dự kiến giải ngân cả năm.

    Dự ước cả năm 2017, có 3.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2016; số vốn đăng ký khoảng 27.000 tỷ đồng. Dự kiến cả năm, tổng vốn đăng ký cấp mới và bổ sung tăng vốn đạt khoảng 41.000 tỷ đồng, đạt 293% kế hoạch năm, tăng 47,7% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2016 đạt 27.745,2 tỷ đồng). Triển khai Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ Đăng ký doanh nghiệp, dự ước đến cuối năm 2017 đã thực hiện hỗ trợ, soạn thảo được khoảng hơn 650 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, thông báo sử dụng mẫu dấu và đăng tải trên hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cho các cá nhân, doanh nghiệp có đề nghị đạt tỷ lệ 20,3% tổng số hồ sơ thành lập mới.

    Về công tác hỗ trợ doanh nghiệp, Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh yêu cầu các tổ chức tín dụng phối hợp với khách hàng vay rà soát, điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ, cho vay mới trả nợ cũ phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh, thời hạn thu hồi vốn của dự án, phương án vay vốn. Đồng thời, xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay của các khách hàng, nhất là đối với các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khởi sự doanh nghiệp theo quy định tại Quy chế cho vay của TCTD đối với khách hàng, để khắc phục khó khăn cho doanh nghiệp.

    Về xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tính đến ngày 30/9/2017, có khoảng 1.240 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại…tham gia chương trình và giải ngân được khoảng 3,2 đồng từ nguồn kinh phí trong Chương trình xúc tiến thương mại, đạt khoảng 60% kế hoạch năm 2017. Chương trình kết nối đã giúp 25 hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ký kết bản ghi nhớ cung cấp hàng vào chợ đầu mối Dầu Giây, 20 doanh nghiệp kết nối với doanh nghiệp FDI Nhật Bản. Ngoài ra, các doanh nghiệp tham gia chương trình hội chợ triển lãm cũng đã ký được 02 hợp đồng kinh tế, 05 bản ghi nhớ với phía đối tác và mở được 10 đại lý, 05 nhà phân phối tại địa phương tổ chức chương trình; tổ chức đoàn công tác xúc tiến đầu tư kết hợp xúc tiến thương mại tại Nhật Bản; tổ chức đoàn công tác học tập kinh nghiệm tại Israel về nông nghiệp chất lượng cao.

    Về bảo hộ sở hữu trí tuệ đã tổ chức triển khai Chương trình hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến; bảo hộ tài sản Sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2020 trong kế hoạch năm 2017 theo Quyết định 837/QĐ-UBND trong năm 2017. Kết quả thực hiện: đã tiếp nhận và hỗ trợ 21 đơn vị doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình năm 2017 (trong đó: 11 doanh nghiệp áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến và xây dựng tiêu chuẩn; 08 doanh nghiệp bảo hộ tài sản Sở hữu trí tuệ và 02 doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu sản phẩm mới, đổi mới công nghệ và tiết kiệm năng lượng).

    Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về tín dụng, xúc tiến thương mại - xúc tiến đầu tư, khoa học công nghệ, tỉnh triển khai thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp giai đoạn 2016-2020; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện hồ sơ xác nhận ưu đãi đầu tư ngành công nghiệp hỗ trợ của tỉnh. Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp được hưởng các chính sách hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.​

    Nguyễn Bình