Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Tình hình tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND tỉnh năm 2018

Đăng ngày: 14/12/2018
​   Với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Thường trực HĐND tỉnh, công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND tỉnh trong năm 2018 đã đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra, bám sát các quy định của pháp luật.
 

​   Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh thực hiện tiếp công dân vào ngày thứ sáu hàng tuần tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện trực tiếp công dân tại địa bàn ứng cử theo lịch tiếp công dân năm 2018 của Tổ đại biểu. Kết quả, trong năm 2018, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp 96 lượt công dân gồm 07 lượt tập thể và 89 lượt cá nhân (tăng 16 lượt, tương đương tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017) và tiếp nhận 509 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân (tăng 75 đơn thư, tương đương tăng 17,3% so với năm 2017).

   Nội dung liên quan đến việc tranh chấp đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc triển khai thực hiện các dự án, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, công tác điều tra, xét xử, thi hành án, chế độ chính sách, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và việc thực thi nhiệm vụ của giáo viên, Công an viên, cán bộ công chức UBND cấp huyện và Thẩm phán TAND các cấp…
   Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã  xử lý 509/509 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân gửi đến HĐND tỉnh, gồm: Có văn bản hướng dẫn, trả lời cho công dân 57 đơn; chuyển 217 đơn đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết, trả lời cho công dân, lưu không xử lý 235 đơn do có nội dung trùng, đơn đã được giải quyết, đơn gửi nhiều cơ quan trong đó đã gửi đúng cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết, đơn nặc danh, đơn chữ ký sao chụp. Ngoài ra, Thường trực HĐND tỉnh còn tổ chức giám sát đối với UBND huyện Thống Nhất về việc giải quyết đơn khiếu nại của công dân Nguyễn Quang Đạo cư ngụ tại xã Quang Trung.
   Qua theo dõi, tổng hợp, số lượt công dân, số đơn thư của công dân gửi đến HĐND tỉnh ngày càng tăng, một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm tập trung trên lĩnh vực đất đai (công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết tranh chấp đất đai) lĩnh vực tư pháp (khiếu nại các bản án và việc trả lại đơn khởi kiện của Tòa án, phản ánh việc xét xử của Thẩm phán Tòa án nhân dân, kiểm sát viên các cấp không khách quan, có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm và kiến nghị giải quyết việc chậm thi hành án hoặc xin hoãn thi hành án).
   Trong thời gian tiếp theo, Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, công tác xử lý đơn thư của công dân gửi đến HĐND tỉnh, đặc biệt theo dõi tiến độ, đánh giá chất lượng, nội dung giải quyết, trả lời của các cơ quan, đơn vị để thực hiện chức năng giám sát theo quy định./.

 

  Ngọc Diệp