Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Tình hình trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích còn diễn biến phức tạp

Đăng ngày: 06/07/2019
  ​Kết quả thẩm tra tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội
 

Theo kết quả thẩm tra của Ban VH-XH HĐND tỉnh cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019, ngành Lao động – Thương binh và Xã hội đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Công tác triển khai thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách giáo dục nghề nghiệp được thực hiện đồng bộ, đầy đủ, kịp thời, hiệu quả, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Tuyển mới đào tạo nghề cho 38.493 người (đạt 50,45% kế hoạch) và giải quyết việc làm cho 47.070 lao động (đạt 58,84% kế hoạch). Tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức cai nghiện ma túy cho 535 người, đạt 59,7% kế hoạch (tăng 75,98% so với cùng kỳ 2018).


Tuy nhiên, qua thẩm tra cho thấy, còn một số hạn chế cần quan tâm như: Số doanh nghiệp vi phạm các quy định pháp luật về an toàn lao động còn cao, 53% doanh nghiệp được kiểm​ tra có vi phạm, trong 06 tháng đầu năm đã xảy ra 08 vụ tai nạn lao động làm chết 08 người và bị thương 02 người (giảm 11 vụ và giảm 11 người chết so với cùng kỳ 2018).

Công tác phối hợp trong tuyên truyền và thống kê số liệu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em giữa các ngành chưa chặt chẽ; tình hình trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích còn diễn biến phức tạp. Giai đoạn 2016 - 2018, toàn tỉnh34.466 em bị tai nạn thương tích làm 90 em tử vong (đuối nước 50 em; tai nạn giao thông 19 em; lý do khác 21 em), 169 em bị xâm hại tình dục, 118 em vi phạm pháp luật và 36 em nghiện ma túy. Trong 6 tháng đầu năm 2019, có 19 em bị tai nạn thương tích làm tử vong 11 em (đuối nước 07 em; tai nạn giao thông 03 em; điện giật 01 em) và 27 em bị xâm hại tình dục.

IMG_3207.JPG
Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hiền phát biểu 

Công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng triển khai chưa hiệu quả: Hiện chưa có điểm cắt cơn tại cộng đồng, 06 điểm cai nghiện ma túy tại cộng đồng cấp huyện và 79 điểm tư vấn, hỗ trợ người nghiện ma túy cấp xã chậm đi vào hoạt động. Một số nội dung thực hiện chưa đạt mục tiêu đề ra trong từng năm như: Giảm tỷ lệ người nghiện; hỗ trợ các vấn đề xã hội sau cai nghiện; công tác quản lý sau cai nghiện tại các địa phương chưa được quan tâm thực hiện (chỉ khoảng 12% người hoàn thành cai nghiện được quản lý sau cai tại địa phương). Đội công tác xã hội tình nguyện, cộng tác viên truyền thông tại các xã hoạt động còn mờ nhạt; công tác tuyên truyền Nghị quyết số 140/2018/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về các chế độ cho người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập chưa được các địa phương quan tâm triển khai (hiện chỉ có 50 người cai nghiện tự nguyện tại Cơ sở Điều trị nghiện ma túy của tỉnh).

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trên lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội, qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các ngành, địa phương tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, trong đó quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác quản lý đối với người nghiện, cai nghiện ma túy và công tác quản lý sau cai nghiện ma túy; chú trọng công tác chăm sóc, bảo vệ quyền lợi trẻ em, đặc biệt là công tác phòng, chống tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em.

Đức Thể