Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Tin nổi bật


​Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-HĐND ngày 18/5/2017 của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai về việc thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện đầu tư lưới điện nông thôn trên địa bàn huyện Thống Nhất, ngày 31/5/2017, Đoàn giám sát của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thống Nhất đã tiến hành giám sát đối với UBND huyện Thống Nhất và Điện lực Thống Nhất.
 
​​ Thực hiện Kế hoạch khảo sát số 326/KH-HĐND ngày 06/6/2017 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc thực hiện kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa IX, ngày 14/6/2017, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát nội dung trên đối với Trường Đại học Lạc Hồng - Cơ sở Dầu Giây
 
​Thực hiện văn bản số 99/HĐND-VP ngày 28/2/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổ chức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, ngày 15/6/2017 Ban VH-XH HĐND tỉnh đã ban hành Báo cáo số 350/BC-HĐND về Kết quả giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội về trả lời kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh.
 
Kết quả giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội về việc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh. ​
 
​Căn cứ quyết định số 21/QĐ-HĐND ngày 05/4/2017 của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 30/5/2017, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại Công ty TNHH Một thành viên đầu tư phát triển Bửu Long.
 
​Căn cứ quyết định số 21/QĐ-HĐND ngày 05/4/2017 của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 01/6/2017, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.
 
​Thực hiện Văn bản số 307/HĐND-VP ngày 31/5/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, ngày 13/6/2017 Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Thống Nhất đã có Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
​Căn cứ quyết định số 21/QĐ-HĐND ngày 05/4/2017 của Thường trực HĐND tỉnh, ngày 30/5/2017, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại Công ty cổ phần thành phố du lịch sinh thái Sơn Tiên​  
 
​Để phục vụ chu đáo kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2017 của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức vào các ngành  05,06,07/7/2017 (khai mạc vào lúc 08 giờ 00 ngày 05/7/2017 tại Hội trường Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh Đồng Nai), UBND tỉnh vừa có văn bản số 5912/UBND-TH phân công các ngành tham dự và phục vụ kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa IX như sau:
 
​Vừa qua, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: