Liên kết website


Thăm dò ý kiến

Đợt lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang:
  • Phát huy được trí tuệ và quyền làm chủ của nhân dân.
  • Là cơ chế thực hiện quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân.
  • Là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Tin nổi bật


​Trong tháng 8 năm 2017, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo chương trình hoạt động đã đề ra. Hoạt động giám sát, công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư được thực hiện theo quy định. Công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện được chú trọng, qua đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.
 
  ​Thực hiện kế hoạch số 420/KH-HĐND ngày 06/7/2017 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa IX, ngày 09/8/2017 Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị bầu cử số 7 đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại phường Tân Vạn và Bửu Hòa.
 
​Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân; chương trình công tác phối hợp năm 2017 giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Ban Pháp chế HĐND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà, ngày 28 tháng 7 năm 2017, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý II tại huyện Nhơn Trạch.
 
  ​Thực hiện Nhị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2017, UBND tỉnh đã thực hiện giải ngân đạt 49,26% tổng nguồn vốn.
 
​Qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh cho thấy, có 120/120 ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh đã được UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết, trả lời, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và thông tin trả lời đến cử tri, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 89 kiến nghị của cử tri (chiếm 74,2%) đã được UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời cho cử tri; có 31 kiến nghị của cử tri (chiếm 25,8%) đã được UBND tỉnh và các Sở, ban, ngành nghiên cứu, tiếp thu và đang tiếp tục giải quyết.
 
​Trong 03 ngày từ ngày 05/7 đến 07/7/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tổ chức thành công  Kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2016-2021.
 
​Trong 6 tháng đầu năm 2017, mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn khó ​khăn (như biến động giá cả thị trường, sức tiêu thị hàng hóa...đã làm ảnh hưởng đến công tác thu chi, ngân sách trên địa bàn), nhưng với sự tập trung chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, sự nỗ lực của các ngành và địa phương trong công tác thu ngân sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
 
​Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị kỳ họp thông qua 03 nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, xã hội​.
 
​Ngày 28 tháng 6 năm 2017 vừa qua, UBND tỉnh vừa tổ chức cuộc họp với các ngành, địa phương để rà soát công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2017. Bà Nguyễn Hoà Hiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Bên cạnh đó, có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động Thương binh và xã hội tỉnh, UBND thành phố Biên Hoà và lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại vụ, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo, các Văn phòng: Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh…và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
 
​Ngày 28/6/2017  tại Ban Dân tộc tỉnh, Khối thi đua 3 – Khối cơ quan hành chính tổng hợp của tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chủ trì Hội nghị gồm có ông Viên Hồng Tiến- Giám đốc Sở Tư pháp (đơn vị khối trưởng) và ông Điểu Bảo- Trưởng Ban Dân tộc (đơn vị khối phó). Thủ trưởng các đơn vị trong khối và cán bộ tham mưu công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị đều tham dự đầy đủ.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: