Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Tin nổi bật


​Tại buổi TXCT có 9 lượt cử tri phát biểu với 10 ý kiến, kiến nghị các nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch, công tác đảm bảo an toàn giao thông, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tình hình an ninh trật tự ở địa phương... 
 
​Năm 2018 là năm thứ ba có ý nghĩa quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ X nhiệm kỳ 2015-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh Đồng Nai; đồng thời cũng là năm thứ ba đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020.
 
Kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát triển ổn định, các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục tăng trưởng tốt. ​
 
​Khai mạc kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Thống Nhất
 
​Đề nghị xây dựng kế hoạch, để ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2019
 
​Năm 2019, Trung ương giao tổng chi cân đối ngân sách là 20.625.921 triệu đồng, trong đó chi đầu tư phát triển (bao gồm trả nợ gốc) là 6.978.860 triệu đồng (chiếm khoảng 34 % tổng chi cân đối ngân sách) chi thường xuyên (bao gồm cả chi trả nợ lãi, chi cải cách tiền lương) là 13.224.191 triệu đồng chiếm khoảng 64% tổng chi cân đối ngân sách), chi dự phòng là 419.960 triệu đồng chiếm khoảng 2% tổng chi cân đối ngân sách, chi lập quỹ dự trữ tài chính 2.910 triệu đồng.
 
​Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã biểu quyết thông qua ba nghị quyết về công tác nhân sự.
 
​Kỳ họp thứ 8 – kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào các ngày 05,  06 và 07 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường tầng 1 Trụ sở khối Nhà nước tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.
 
​Ngày 07/12/2018 ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh sau 03 ngày làm việc. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu bế mạc:
 
​Ngày 07/12/2018, tại kỳ họp thứ 8 HĐND khóa IX nhiệm kỳ 206-2021, Đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết Quy định về tổ chức nhân sự và chế độ hỗ trợ đối với Trung tâm Văn hóa thể thao - Học tập cộng đồng cấp xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai với nội dung chính của Nghị quyết như sau:
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: