Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủ Tin nổi bật


​Do yêu cầu thực tiễn về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, hôm nay, HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường). 
 
​Kỳ họp thứ 12 đã thông qua 04 Nghị quyết có tác động trực tiếp đến việc chỉnh trang đô thị phục vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương và trách nhiệm quản lý nhà nước của địa phương trong nhiệm kỳ này và các nhiệm kỳ tiếp theo.
 
​Hội đồng nhân dân tỉnh lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân trong công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 
 
​Tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về việc tham gia bảo hiểm y tế  của người dân và công tác khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Bùi Quang Huy.
 
​Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, Chủ tịch  HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đánh giá, với tinh thần làm việc tích cực và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 11, kỳ họp bất thường HĐND tỉnh khóa IX đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.
 
​Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Đ/c Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
​Kỳ họp thứ 11 - kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào ngày 30 tháng 8 năm 2019 đã xem xét thông qua các nghị quyết về công tác nhân sự
 
​Kết quả giám sát chương trình cải cách hành chính trên địa bàn huyện Thống Nhất.
 
​Thực hiện Kế hoạch số 462/KH-HĐND ngày 16/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh Đồng Nai về việc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 
  ​Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác phối hợp 6 tháng đầu năm 2019 giữa Thường trực, các Ban, các Tổ Đại biểu HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện.
 

Xem tin theo ngày tháng năm

Ngày: Tháng: Năm: