Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Toàn văn bài phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐND tỉnh

Đăng ngày: 30/05/2019
​Kỳ họp 9 HĐND tỉnh khóa IX đã làm việc với tinh thần tích cực, trách nhiệm, với sự nhất trí cao và đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

    Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, của các vị đại biểu tham dự kỳ họp đã góp phần tích cực cho thành công của kỳ họp.
    Kính thưa quý vị đại biểu!
    Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh là một kỳ họp không thường kỳ để xem xét, quyết định thành lập, giải thể các ấp thuộc huyện Long Thành, huyện Tân Phú và các nội dung liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn, bố trí ngân sách của tỉnh. Những nội dung này cho thấy tính chất và mức độ đặc biệt quan trọng của kỳ họp đối với yêu cầu của tiến trình phát triển ở Đồng Nai trong thời gian tới
    IMG_0125.JPG
Ông Nguyễn Phú Cường phát biểu bế mạc kỳ họp

     Ý thức sâu sắc được tầm quan trọng của kỳ họp và trách nhiệm của mình, tại kỳ họp, UBND tỉnh đã trình các Tờ trình, báo cáo một cách chi tiết, có sức thuyết phục, thể hiện được căn cứ pháp lý; lý do và yêu cầu của việc trình HĐND và sự phù hợp với tình hình thực tế. Các Ban HĐND tỉnh cũng đã thẩm tra những nội dung trình, kịp thời có những góp ý hoàn thiện từ đó thể hiện sự đồng thuận với các nội dung trình ra kỳ họp.
    Chủ tọa kỳ họp đã điều hành dành thời gian hợp lý để các đại biểu tham gia thảo luận về những vấn đề quan tâm, cần làm rõ; đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đã giải trình về những vấn đề đặt ra tại kỳ họp. Đây chính là những cơ sở giúp cho các đại biểu xem xét và đi đến quyết định thống nhất biểu quyết ban hành 04 Nghị quyết về các nội dung:
    1. Nghị quyết về việc điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp thuộc các xã: Bình Sơn, Cẩm Đường, Long An, Long Phước, Bàu Cạn thuộc huyện Long Thành và thành lập ấp 7 thuộc xã Đắc Lua, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai;
    2. Nghị quyết về việc phân bổ từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của xã, phường, thị trấn năm 2019;
    3. Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung quy định về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017 – 2020;
    4. Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh đến ngày 15/3/2019.
    Cũng tại kỳ họp, UBND tỉnh đã báo cáo xin ý kiến về công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và việc ban hành Quy định cơ chế chính sách hỗ trợ thiệt hại. HĐND tỉnh thống nhất và đề nghị  UBND tỉnh căn cứ thẩm quyền để ban hành quy định, kịp thời xử lý tình trạng dịch bệnh đang phát sinh trên địa bàn; chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện để kiểm soát dịch bệnh; lưu ý tránh phát sinh tiêu cực đồng thời báo cáo kết quả thực hiện tại kỳ họp HĐND tỉnh. Thường trực, các ban, các Tổ đại biểu có trách nhiệm giám sát việc triển khai thực hiện nội dung nêu trên.
    Kính thưa toàn thể quý vị đại biểu!
   Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh vừa ban hành, Chủ tọa kỳ họp giao UBND tỉnh kịp thời triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Riêng đối với Nghị quyết về việc điều chỉnh, sáp nhập, thành lập ấp thuộc các xã, tùy theo tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, sau khi địa phương hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, giao UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND xem xét, trình HĐND tỉnh quyết định việc thành lập ấp mới theo quy định.
    Bên cạnh đó, Chủ tọa lưu ý công tác tuyên truyền, báo chí, thông tin  tạo sự đồng thuận trong xã hội phải được quan tâm đúng mức, thực hiện hiệu quả và mỗi đại biểu HĐND tỉnh phải gắn mình với trách nhiệm chung đó.
    Sau kỳ họp này, Thường trực và các Ban HĐND, UBND, UBMTTQVN, các ngành, các cấp phải khẩn trương thực hiện các phần công việc của mình phục vụ cho việc tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp thường lệ giữa năm 2019 sắp tới. Với thời gian còn lại rất ngắn, khối lượng công việc nhiều và phức tạp do đó đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng của mỗi cơ quan và của từng cá nhân trong cơ quan đó để tạo thuận lợi cho HĐND tỉnh trong việc đưa ra những quyết định trong 6 tháng đầu năm 2019 sát thực nhất, với các giải pháp đúng đắn, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của năm 2019.
    Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa IX đã thành công tốt đẹp, HĐND tỉnh xin cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh, các vị đại biểu; cảm ơn các cơ quan báo, đài, các đơn vị phục vụ kỳ họp đã đóng góp tích cực vào kết quả kỳ họp.
    Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, xin kính chúc quý vị đại biểu và gia đình luôn khỏe mạnh, hạnh phúc.
    Thay mặt chủ tọa kỳ họp , tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp.
    Xin cảm ơn!