Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Tổ đại biểu đơn vị TX. Long Khánh giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Đăng ngày: 09/10/2017
  ​Ngày 05 tháng 10 năm 2017, Đoàn giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Khánh do ông Nguyễn Văn Nải - Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Khánh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát đối với UBND thị xã về công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong năm 2016 và 9 tháng năm 2017.

     ​Tham dự đoàn giám sát có bà Nguyễn Phương Lan - Tổ phó Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Khánh làm phó trưởng Đoàn; các thành viên đoàn giám sát gồm 4/6 đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Khánh cùng đại diện Thường trực HĐND thị xã Long Khánh. Đồng thời, đại diện các cơ quan: Sở Công thương; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng tham dự để báo cáo các nội dung có liên quan đến lĩnh vực phụ trách theo yêu cầu của Đoàn giám sát.

giam sat ATTP LK.jpg  Ông Nguyễn Văn Nải - Tổ trưởng Tổ đại biểu Long Khánh phát biểu kết luận giám sát
 

     Đại diện đơn vị chịu sự giám sát, ông Bùi Quốc Thể - Phó Chủ tịch UBND thị xã Long Khánh đã báo cáo với Đoàn giám sát về kết quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã trong năm 2016 và 9 tháng năm 2017. Theo báo cáo của UBND thị xã, nhìn chung, trong năm 2016 và 9 tháng năm 2017, được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Thị ủy, HĐND thị xã; sự hướng dẫn, hỗ trợ của các Sở, ngành của tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã ngày càng được quan tâm, chú trọng thực hiện; hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên được củng cố; công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát đã từng bước giúp các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm.

     Ngoài ra, Đoàn giám sát đã đề nghị UBND thị xã báo cáo bổ sung một số nội dung chưa rõ để trao đổi, thảo luận. Từ đó, đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thị xã và kiến nghị với các cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục khó khăn, hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong thời gian tới.

      Tuyết Anh