Liên kết website


Specified argument was out of the range of valid values.

Trao Đổi TT Với Cử Tri

Từ điển trực tuyến

Tra từ:
Từ điển:

Hình ảnh hoạt động

Hộp Mail

Trang chủHoạt động của HĐND

Tổ Long Khánh giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6

Đăng ngày: 05/12/2018
  ​Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Khánh đã tổ chức giám sát việc giải quyết 01 kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh thuộc địa bàn thị xã Long Khánh. Kết quả cụ thể như sau:

Tại đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Khánh đã tổng hợp và chuyển 01 ý kiến của cử tri trên địa bàn thị xã về “kiến nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho nông dân trồng cà phê, tiêu và cao su, vì hiện nay giá các loại nông sản này quá thấp, nông dân sản xuất không có lãi nên rất khó khăn, không còn khả năng tiếp tục đầu tư sản xuất nữa”.

cu tri long khanh.JPG
Cử tri thị xã Long Khánh phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh

Qua theo dõi, ý kiến của cử tri đã được UBND tỉnh trả lời tại Văn bản số 11095/BC-UBND ngày 18/10/2018. Trong đó, UBND tỉnh đưa ra nguyên nhân cho tình trạng giá nông sản giảm là do sản lượng sẽ dư dôi theo hàng năm do diện tích vượt quá quy hoạch; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tồn dư trong nông sản cao vượt ngưỡng cho phép gây khó khăn trong việc xuất khẩu nông sản; nông dân tự chuyển đổi cơ cấu cây trồng khi giá thị trường biến động nên gây khó khăn cho các cơ quan quản lý chuyên môn; hình thức sản xuất nhỏ lẻ, mối liên kết giữa các nông hộ rời rạc, ít hoặc không liên kết với nhà tiêu thụ nên gây khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm. Giải pháp đưa ra là UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh xem xét thông qua ban hành Nghị quyết về “Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp”. 

Qua xem xét báo cáo trả lời của UBND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Long Khánh cơ bản nhất trí với nội dung trả lời, đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng nâng cao hiệu quả công tác quản lý, định hướng và hỗ trợ nông dân trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Tuyết Anh